Gemeente Zoetermeer

Onderzoek zenderaanbod op de kabel

Voor de Programmaraad is de mening van Zoetermeerse inwoners belangrijk om tot een beter advies te komen voor het zenderaanbod op de kabel. Wat vindt de Zoetermeerder van het bestaande aanbod aan programma's, is hij daar tevreden over of wil hij juist zenders toevoegen?
Daarom houdt de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek in opdracht van de Programmaraad een enquête onder 1200 willekeurig gekozen inwoners van Zoetermeer van 18 jaar en ouder. Zij zijn hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd en kunnen met ingang van vandaag (tot 5 oktober) iemand aan de deur verwachten die een korte vragenlijst komt overhandigen.

De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting eind november bekend zijn.

Achtergrondinformatie:
Op de kabel worden op dit moment twee pakketten aangeboden: een basispakket en een standaardpakket. Het basispakket omvat 19 zenders. Wie een standaardpakket heeft, ontvangt naast het basispakket nog 15 zenders extra.
De Programmaraad is een adviesorgaan voor de kabel. De Mediawet schrijft voor, dat er in iedere gemeente een Programmaraad is. De Programmaraad Zoetermeer is in 1999 ingesteld en heeft als taak advies uit te brengen over de samenstelling van het basispakket van radio en televisie op de kabel.
De Programmaraad is alleen bevoegd advies te geven over de samenstelling van het basispakket en niet over het standaardpakket. Als een zender niet meer in het basispakket wil, dan heeft de Programmaraad daarover niets te zeggen.
Commerciële zenders bepalen vaak zelf of zij in het basispakket opgenomen willen worden of niet.
Er kan dus alleen worden gekozen uit zenders die beschikbaar zijn voor doorgifte in het basispakket.

---

Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 12 September 2001 (12.00)

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek zenderaanbod op de kabel in Zoetermeer '
Lees ook