Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 26-03-1999

Persbericht
Nummer: 31

Ziekteverzuim in het onderwijs

In 1997 is het ziekteverzuim in het basisonderwijs 6,8 procent. In het speciaal onderwijs is dat 8,3 procent en in het voortgezet onderwijs is dat 6,6 procent. Dit blijkt uit het jaarlijks ziekteverzuimonderzoek van het B&A/NIA dat minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het is de eerste keer dat het ziekteverzuim over een kalenderjaar is gemeten in plaats van per schooljaar. Daarom is het moeilijk een vergelijking te maken met andere jaren. Voor het schooljaar 1996/1997 was het ziekteverzuim in het basisonderwijs 7,5 procent, in het speciaal onderwijs 8,6 procent en in het voortgezet onderwijs 7,1 procent. Er kan niet zomaar de conclusie worden getrokken dat het ziekteverzuim is gedaald. Het lagere verzuim kan namelijk te maken hebben met toevallige oorzaken (b.v. geen griepgolf) en een mindere nauwkeurige registratie in de zomervakantie. Door het ziekteverzuim per kalenderjaar te meten, kan er wel een betere vergelijking worden gemaakt met het ziekteverzuim in de marktsector. In 1997 was het ziekteverzuim in het onderwijs hoger dan in de andere sectoren (tussen de 2,9 procent en 5,3 procent). Alleen de papier-, hout- en meubelindustrie (7 procent) en de gezondheidszorg (6,8 procent) hebben een vergelijkbaar verzuim. Het verschil met de marktsector kan voor een deel worden verklaard door de specifieke verschillen in de samenstelling van het personeel (veel vrouwen, parttimers en/of oudere werknemers) in het onderwijs. Vrouwen en oudere werknemers hebben een hoger verzuim dan mannen en jongere werknemers. Ook heeft minister Hermans vandaag het rapport 'Kink in de kabel' van het Verweij-Jonker instituut naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers constateren dat de communicatie tussen langdurig zieke werknemers, Arbo-diensten, werkgevers en USZO beter kan. Een betere communicatie kan een bijdrage leveren aan een lagere instroom in de WAO. Minister Hermans en het Vervangingsfonds komen in de zomermaanden met concrete voorstellen.

Deel: ' Onderzoek ziekteverzuim in het onderwijs naar Kamer '
Lees ook