gemeente amersfoort

persbericht gemeente amersfoort ­ dinsdag 20 september 2011

onderzoekers eemhuis aan de slag

het bureau at osborne voert het onderzoek uit dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingesteld naar de aard en precieze omvang van de kostenoverschrijdingen bij het eemhuis. prof. dr. w.k. korthals altes van de tu delft treedt op als adviseur van de commissie die het onderzoek begeleidt. dat hebben burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad laten weten. de betrokken onderzoekers zijn inmiddels met hun opdrachten aan de slag. op 25 oktober aanstaande worden de resultaten van het onderzoek en het advies voor oplossingsrichtingen opgeleverd. hiermee wordt voldaan aan de toezegging van het college aan de gemeenteraad om de onderzoeksresultaten voor de begrotingsbehandeling beschikbaar te hebben.

opdracht
de opdracht is verleend aan at osborne om het onderzoek uit te voeren en een advies uit te brengen over de mogelijke oplossingsrichtingen voor het eemhuis. daarnaast toetst at osborne de onderzoeksopzet en resultaten van de doorlichting van de grote projecten. de werkzaamheden van korthals altes betreffen het bestuderen van de resultaten van het onderzoek, het plegen van enkele aanvullende analyses op dit onderzoek en onderliggende gegevens en de inbreng van de resultaten van deze analyses in de vergadering van de begeleidingscommissie.

overzicht
alle informatie over de onderzoeken naar het eemhuis zijn gebundeld in het dossier op de website van de gemeente: www.amersfoort.nl/onderzoekeneemhuis. daar vindt u ook de raadsinformatiebrief, offertes en opdrachtbevestigingen. informatie over het onderzoek dat de raad heeft ingesteld is ook in dit dossier opgenomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoekers Eemhuis Amersfoort aan de slag '
Lees ook