Onderzoekers ontdekken gat in de tijd


De klok van het universum tikt op tijd

ARNHEM, 20140306 -- Onderzoek heeft uitgewezen dat de levensles van ieder mens verloopt als het aftikken van een klok. Deze klok heet de klok van het universum en kan gezien worden als levensklok. Ze ontdekten dat er een gat in de tijd zit waardoor de levensles van ieder mens vertraging oploopt, herkenbaar in patronen en gewoonten. Ook ontdekten ze hoe dit gat in de tijd is te dichten. Het onderzoek startte begin deze eeuw en duurde enkele jaren en is nu in boekvorm uitgebracht. Met de kennis uit dit boek kan de mens(heid) de laatste slag op de klok maken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de mens te maken heeft met een gat in de klok en dus een gat in de tijd. Dit gat kennen we als een gevoel van onwetendheid. Het zorgt ervoor dat de mens vertraagt in zijn leerproces. In plaats van de klok rond te gaan en te groeien, valt men in het tijdgat en gaat men zijn levensstijl herhalen. Dit verschijnsel is zichtbaar in het herhalen van gesprekken, vermaak, relaties en stilstaan bij het verleden. Er ontstaan vaste patronen.

Het onderzoeksverslag laat zien hoe de mens zijn levenslijn kan hervinden. Het maakt duidelijk dat uitstel geen afstel is en dat iedereen zijn les te doorlopen heeft. Is het niet vóór de lichaamsdood, dan erna. Het verslag brengt enerzijds de vergissingen in kaart die overwonnen kunnen worden. Anderzijds doet het een gedetailleerd boekje open over het bestaan en de werkwijze van dimensies die de mens hier op aarde nog niet kent maar die wel deel uitmaken van de levensles.

Het accent lag op empirisch onderzoek. Ieder uur op de klok heeft een eigen nat-uur. Op basis van die struct-uur werden waarnemingen gedaan waaruit een universeel beeld ontstond van de leer- en levensfases van de mens. Zowel het karakter van het individu als de cult-uur van de groep zijn geordend als een klok. De onderzoekers fungeerden zelf als proefpersoon. Ze doorleefden de uren van de klok en legden zo een raamwerk bloot dat inzage geeft in de levensweg van ieder mens. Zelf spreken ze van ‘de zin van het leven’ die is blootgelegd.

Aanleiding tot het onderzoek was de ontwikkeling van de menselijke geest. De mens heeft het vermogen bereikt om meer kennis te kunnen verwerken in minder tijd. Vandaar dat begin deze eeuw diverse deskundigen de opdracht kregen om de levensles van de mens in kaart te brengen en in boekvorm uit te brengen. Nieuw vrijgegeven kennis bracht hen ertoe om bestaande wetenschappelijke, religieuze en sociaal-maatschappelijke overtuigingen te toetsen en te herzien.

De onderzoekers maakten gebruik van het feit dat alles licht is. Vandaaruit ontdekten ze een nog onbekende laag of dimensie in onze taal. Deze laag is in de Nederlandse taal redelijk onaangetast gebleven. Vandaar dat ze het Nederlands als instrument hebben ingezet. Ze noemen de nieuwe taallaag de universele taal, aangezien het gebruik ervan opgaat voor alle talen van de wereld. Wie zich de universele taal eigen maakt, krijgt inzicht in de werking van de klok van het universum.


Deel: ' Onderzoekers ontdekken gat in de tijd '
Lees ook