LEI

persbericht / nr. 1724

14-maart-2003

Service belangrijk bij export fokvee

Service vóór, bij en na de verkoop is een belangrijk element in de concurrentie op de exportmarkt voor fokvee. Op deze wijze kan de prijsconcurrentie die nu nog een overheersende rol speelt, worden vermeden. Dit vraagt vooral actie van de exporteurs en van Veepro-Holland, de collectieve organisatie voor exportbevordering: het verzamelen en vastleggen van de wensen van klanten, het geven van voorlichting en advies over het houden van melkvee, en het bieden van garanties inzake de gezondheidsstatus van de fokvaarzen. Dat concludeert het LEI op basis van een in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd onderzoek.

Het ministerie zegde de fokveesector een strategisch onderzoek toe naar haar marktpositie na de BSE- en de MKZ-crisis. De belangrijkste vragen zijn hoe de aanwezige expertise behouden kan blijven, hoe deze op een andere manier kan worden benut, en hoe daarmee de werkgelegenheid in de fokveesector behouden kan blijven. Voor het onderzoek werd de aandacht in het bijzonder gericht op de afzetmarkten Spanje, Polen, Algerije en Libanon.

De onderzoekers concluderen dat voor de toekomst van de sector een samenhangende strategie van groot belang is. Van exporteurs mag daarvoor worden verwacht dat zij extra aandacht besteden aan de strategische doelen voor hun bedrijf en de ontwikkeling van een langetermijnvisie. Daarnaast is het belangrijk dat ze service geven en dat ze een totaalpakket kunnen leveren, onder meer op basis van contacten met leveranciers van benodigdheden voor de melkveesector, zoals melkmachines.

Bij Veepro-Holland ligt een bijzondere verantwoordelijkheid voor een collectieve service rond de verkoop, het verzamelen van goede marktinformatie, en de begeleiding van de exporteur voor en na de transactie. Daarnaast zou de organisatie moeten nagaan of het haalbaar is een fonds of verzekering op te richten ter beperking van de risicos van calamiteiten.

De overheid kan de sector volgens de onderzoekers ondersteunen op het gebied van marktinformatie, door een pro-actieve houding bij de afgifte van exportcertificaten, en door een regelgeving op het gebied van verzameling en transport die kostenefficiënt werken mogelijk maakt. Daarnaast is haar steun van belang bij calamiteiten, door bijdrage aan een schadefonds of verzekering of door het bieden van ruimte voor eigen voorzieningen door bedrijven.
---

Ontwikkelingen in de export van Nederlands fokvee. Bekijk het rapport: 2.03.07.

Deel: ' Onderzoekrapport Service belangrijk bij export fokvee '




Lees ook