CPRO DLO

Onderzoeksamenwerking tussen Indonesië en Nederland verlengd

Bedrijven en overheden ontwikkelen samen Indonesische veredelingssector

Het Indonesische Ministerie van Landbouw en het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten op het gebied van veredelingsonderzoek. De ministeries hebben tot de vier jaar durende samenwerking besloten vanwege het succes van de samenwerking die de afgelopen vijf jaar gelopen heeft. De samenwerking beoogt met name het veredelingsonderzoek en de veredelingssector aan beide zijden te versterken.

CPRO, het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek in Wageningen, heeft in de afgelopen 5 jaar een unieke samenwerking opgebouwd met de tuinbouwonderzoekinstituten in Indonesië. Gezamenlijk zijn onderzoeksprioriteiten geïdentificeerd en is een onderzoekprogramma uitgevoerd. Het onderzoekprogramma, met de naam BIOBREES (BIOtechnology for Breeding and Seed technology) richtte zich onder andere op de natuurlijke bescherming van tuinbouwgewassen tegen ziekten en plagen.

De samenwerking geschiedt op basis van gelijkwaardigheid ondanks het verschil in technologische ontwikkeling van beide landen. Zo maken Indonesische onderzoekers gebruik van Nederlandse laboratoria . terwijl Nederlandse onderzoekers kennis en ervaring opdoen over specifiek tropische problemen in de plantenveredeling en Nederlands plantmateriaal onder Indonesische omstandigheden wordt uitgetest. Ook op het gebied van de financiering van de samenwerking wordt gelijkheid nagestreefd: de basis is, dat het Indonesische ministerie van landbouw alle activiteiten in Indonesië betaalt, en dat het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dat doet voor de activiteiten in Nederland.

Gedurende de samenwerking zijn Nederlandse en Indonesische bedrijven geïnteresseerd geraakt in de samenwerking. Zij hebben daarom geïnvesteerd in eigen onderzoek in samenwerking met de BIOBREES-instituten, een vorm van samenwerking die in Indonesië in deze sector niet gebruikelijk was. Door deze publiek-private samenwerking is de investering in dit onderzoek aanzienlijk toegenomen.

De samenwerking tussen overheden en bedrijven leidt er ook toe dat de onderzoeksresultaten versneld hun weg vinden naar het Indonesische platteland. Er zijn nu al plantenrassen op de markt die de eerste resultaten van dit onderzoek in zich dragen. Dat is snel voor een bedrijfstak waar het vaak meer dan 10 jaar duurt voordat onderzoek omgezet is in praktische toepassingen.

Naar aanleiding van het succes van het BIOBREES-programma heeft CPRO samen met de partners in Indonesië naast het nieuwe BIOBREES-programma ook andere nieuwe samenwerkingsprogramma's ontwikkeld, zowel op het gebied van fundamenteel onderzoek (promotieonderzoek), als voor de training van jonge onderzoekers en laboratoriummedewerkers. De beslissing over de financieren van deze programma's wordt binnenkort verwacht.

Binnen Indonesië en Nederland zijn bij de nieuwe samenwerkingsprogramma's naast de eerdere BIOBREES-partners, ook universiteiten en trainingsinstituten betrokken. Daardoor zal het initiatief van de twee ministeries leiden tot een duurzame samenwerking op een nog breder terrein dan in het eerste BIOBREES programma als doel werd gesteld.

De uitstekende ervaringen gedurende de eerste vier jaren zijn omgezet in een nieuwe overeenkomst tussen de beide ministeries om de samenwerking voort te zetten en te verbreden. De nieuwe BIOBREES-overeenkomst is door beide ministeries bezegeld voor een periode van vier jaar, waarbij oude projecten voortgezet worden en nieuwe geïdentificeerd zijn. Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld het opsporen van genetische bescherming tegen schimmel- en virusziekten van tomaat, en tegen insecten die de teelt van Chrysant belagen, en het verhogen van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal. Het doel van deze projecten is het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw in Indonesië en Nederland. Daarnaast zal Indonesië ondersteund worden bij het ontwikkelen van methoden om plantenrassen te beschermen via een vorm van kwekersrecht. Dit moet de ontwikkeling van de Indonesische tuinbouw-plantenveredelingsindustrie stimuleren. Indonesië heeft de wettelijke bescherming van plantenrassen ook nodig om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie.

Deel: ' Onderzoeksamenwerking tussen Indonesië en Nederland verlengd '
Lees ook