Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 juni 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

NATIONAAL ONDERZOEKSCENTRUM VOOR COGNITIEF HERSENONDERZOEK BIJ KU NIJMEGEN: F.C. DONDERS CENTRUM NIJMEGEN

De KU Nijmegen krijgt het nieuwe nationale centrum voor hersenonderzoek. Het F.C. Donders Centrum voor Cognitive Neuro-imaging wordt een landelijk en interuniversitair instituut, waarin onderzoeksfaciliteiten worden geconcentreerd op het gebied van neurocognitieve wetenschappen. Omdat onderzoekapparatuur om hersenactiviteit te meten steeds geavanceerder en duurder wordt, kwam de Verkenningscommissie Cognitiewetenschappen in 1997 met het dringende advies om snel een nationale faciliteit in te richten. Het ministerie van OCenW en de onderzoekssubsidieverlener NWO willen daar ook financieel aan bijdragen. Een internationale panelcommissie heeft begin juni unaniem gekozen voor vestiging in Nijmegen.

Door recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen is het cognitie-onderzoek in een stroomversnelling geraakt. Cognitie-wetenschap en bio-informatica zijn tot speerpunten verheven, onderzoeksterreinen die alleen ontwikkeld kunnen worden door gezamenlijke inspanning vanuit uiteenlopende wetenschapsgebieden.

NICI, NIN en Max Planck Institut

Het F.C. Donderscentrum voor Cognitive Neuro-imaging is een gezamenlijk initiatief van de universiteiten van Utrecht, Maastricht, Tilburg en Nijmegen. Nijmegen heeft met het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie een topinstituut in huis waar al meer dan tien jaar samenwerking plaatsvindt tussen psychologen, bioinformatici, psychoneurofarmacologen, wiskundigen en taalwetenschappers. De daaruit voortvloeiende samenwerking in het Nijmeegs Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), vormde vervolgens een hechte basis voor deze landelijke faciliteit ('excellente expertise op het gebied van cognitie- en neurocognitieve wetenschappen'). De uitkomst van de eerste toewijzing van toponderzoekscholen in 1998, waarbij zes bèta-instituten werden geselecteerd en het Nijmeegs initiatief als beste in de alfa-gamma-sector werd gezien ('best of the rest'), was voor de Nijmeegse onderzoekers een stimulans om op dubbele kracht door te gaan. Belangrijke partner is ook het toonaangevende en in Nijmegen gevestigde Max Planck Institut für Psycholinguistik. Met het internationaal befaamde Utrechtse Helmholtz Instituut, de snel groeiende onderzoeksgroep van de Maastrichtse psychologiefaculteit en de expertise van de Vakgroep experimentele psychologie in Tilburg, krijgt het instiuut een goede basis. Verdere samenwerking met Groningen en Amsterdam zal worden gezocht.

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van de deelnemende groepen betreft fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar informatieverwerkende systemen van de mens. De nadruk ligt daarbij op cognitieve vermogens zoals visuele en auditieve waarneming, taal, geheugen, aandacht en motoriek. De onderzoeksstaf telt 28 fte, waaronder 3 postdocs en 3 onderzoekers in opleiding en daarnaast een kleine staf voor technische ondersteuning.

Onderzoekstechnieken

De laatste vijftien jaar zijn de onderzoeksmethoden om hersenactiviteit te meten enorm gegroeid. Daarin zijn twee typen technieken te onderscheiden. Met behulp van MEG (Magneto-) en EEG (Elektro-encefalogram) wordt aan de buitenkant van de schedel de electromagnetische activiteit van de hersenen geregistreerd. Men krijgt zo vrij nauwkeurige informatie over het tijdsverloop van neurale activiteit tijdens cognitieve taken, zoals lezen of het onthouden van een telefoonnummer. Het precies lokaliseren van die activiteit in de hersnenen is echter lastig. Voor precieze lokalisatie gebruikt men functionale Magnetische Resonantie (fMRI) en PET(positron emissie tomografie)-scans. Deze technieken maken gebruik van het principe dat hersenactiviteit gekoppeld is aan extra zuurstofverbruik en daarmee een grotere doorbloeding laat zien van actieve gebieden.

Het F.C. Donderscentrum krijgt de beschikking over de meest geavanceerde apparatuur. Een 3 Tesla fMRI-scanner van 5 miljoen gulden wordt gefinancierd door de Max Planck Gesellschaft. Een aanvraag voor
9,3 miljoen voor magneetveldregistratie, EEG en het computernetwerk is onderweg naar NWO. De begroting bedraagt ruim 63 miljoen gulden voor vijf jaar.

Bestuur en leiding

In juni is het bestuur van het F.C. Donderscentrum geïnstalleerd. Dat staat onder voorzitterschap van de Nijmeegse hoogleraar medische en biofysica prof. dr. C.C.A.M. Gielen. Wetenschappelijk directeur a.i. wordt de Nijmeegse neuropsycholoog prof. dr. P. Hagoort, leider van de onderzoeksgroep Neurocognition of Language Processing op het Max Planck Instituut, en tevens verbonden aan het NICI.

De volgende fase is indiening van de subsidie-aanvraag bij NWO voor 1 september aanstaande. Vervolgens is vanaf april 2000 het Trigongebouw beschikbaar voor het onderzoeksinstituut, waarna in september van dat jaar de officiële opening kan plaatsvinden.

Deel: ' Onderzoekscentrum voor cognitief hersenonderzoek bij KUN '
Lees ook