Politiebond ACP


Onderzoeksrapport geeft politiebonden gelijk

De Politievakorganisatie ACP meent dat er voldoende mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn voor een baan bij de politie. Er is zelfs sprake van grote groepen mensen die bij de politie willen werken indien de werving gebeurt in specifieke doelgroepen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen onderzoeksrapport dat is gemaakt op verzoek van de politiebonden en is uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut.

Het onderzoek is verricht omdat de regiokorpsen de komende jaren op grote schaal personeel gaan werven om het aantal politiemensen op peil te houden.

De Politievakorganisatie ACP stelt dat de selectie-eisen die de verschillende korpsen stellen, hoger zijn dan nodig is voor de verschillende politiefuncties. Sommige korpsen werven slechts nieuwe medewerkers in de basispolitiezorg als die over een HAVO diploma beschikken.
Door de nadruk op een HAVO diploma te leggen wordt niet op persoonlijke kennis en vaardigheden geselecteerd. Hierdoor vallen veel geschikte kandidaten af en wordt de doelgroep om te werven onnodig veel kleiner. Hogere eisen stellen voor de functie is niet noodzakelijk omdat er een praktische en specifieke beroepsopleiding wordt geboden die aansluit op de beroepspraktijk.

Voor de functie van politiesurveillant is een grote groep mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar. Zij worden nu vaak weerhouden van een sollicitatie doordat hen slechts een tijdelijke aanstelling voor de duur van zes jaar geboden wordt. Veel mensen geven aan in een baan bij de politie geïnteresseerd te zijn. Een vast contract trekt hen over de streep om de sollicitatieprocedure door te zetten.

Ook kan worden gedacht aan werving onder minder traditionele doelgroepen dan dat momenteel gebeurt. Uit het onderzoek blijkt dat er veel mogelijkheden zijn voor herintreders en oudere werknemers. Ook mensen met een lichte handicap of die in de WAO zitten kunnen op een uitstekende manier invulling aan bepaalde werkzaamheden geven. Bij het werven en selecteren voor banen bij de politie wordt te weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden die deze doelgroep biedt. Ruim een miljoen mensen uit deze doelgroepen staan gereed om werkzaamheden op te pakken.

Juist in politieregio's waar volgens het rapport de personeelsproblematiek het sterkst naar voren komt, zoals Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, maar ook in de provincie Brabant kan, door het aantrekken van medewerkers uit deze groepen, op korte termijn al een daling in de werkdruk worden gerealiseerd.

Uit het rapport blijkt dat ruim 80% van de politiemensen erg tevreden is over de inhoud van het werk. De medewerkers in de salarisschalen 4 tot 8 (dat zijn de salarisschalen vanaf servicemedewerker tot brigadier) zijn echter minder tevreden over zaken als werkdruk, lage beloning, slecht lopende organisatie en slechte carrièremogelijkheden. Ook vanuit andere onderzoeken wordt deze ontevredenheid onderschreven. De Politievakorganisatie ACP is van mening als de korpsen hier niet op korte termijn en doelgericht aandacht aan geven, de personeelsproblemen alleen maar groter worden.

De Politievakorganisatie ACP pleit er daarom voor de belemmeringen in de werving aan te pakken en op te heffen, zodat de komende jaren de sterkte van de Nederlandse politie op peil blijft. Als er een gezamenlijk wervingsbeleid op poten wordt gezet in de vorming van een actief en breed wervingsbeleid (Scholen, kranten, radio, banenlijn) dan kan het probleem wel eens minder groot zijn als dat men dacht. Uit het rapport blijkt dat als er wel sprake is van een gezamenlijk en actief wervingsbeleid het probleem misschien wel niet bestaan had.

Deel: ' Onderzoeksrapport geeft politiebonden gelijk '
Lees ook