MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

11-10-2001
Onduidelijkheid opzegtermijnen grote bedreiging vrije energiemarkt

MKB-Nederland, LTO-Nederland, Energiebedrijf.com, EnergyXS en EnergyMatch eisen van de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe) duidelijkheid aangaande de geldigheid en duur van opzegtermijnen van bestaande leveringscontracten tussen energieverbruikers en de traditionele nutsbedrijven. De partijen vinden de huidige onduidelijkheid rond opzegtermijnen van bestaande leveringscontracten en stilzwijgende verlenging van contracten niet acceptabel, daar dit zeer belemmerend werkt in de voortgang naar een volledig vrije energiemarkt. De DTe dient naar mening van partijen een bindende aanwijzing te geven aan bestaande energiebedrijven, zodat energieverbruikers het leveringscontract kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vanaf 1 januari 2002 zijn ongeveer 65.000 bedrijven vrij in de keuze van de energieleverancier. De feitelijke keuzevrijheid wordt grotendeels bepaald door de mogelijkheid om de relatie met de huidige energieleverancier te beëindigden. Op dit moment heerst er in de energiemarkt volledige verwarring omtrent de lengte van de opzegtermijn waarmee rekening gehouden moet worden. Energieverbruikers, nieuwe leveranciers en energieadviseurs constateren dat onduidelijkheid en willekeur bij het hanteren van opzegtermijnen een grote bedreiging vormen voor het opengaan van de energiemarkt per 1 januari a.s.

Op 12 september 2001 zijn door DTe op het congres "Energie in het mkb" uitspraken gedaan over de opzegtermijn die moet gelden bij de beëindiging van de relatie van een energieverbruiker met de huidige energieleverancier. EnergieNed, de organisatie van energiebedrijven, negeert deze uitspraken van DTe en hanteert het defensieve standpunt dat opzegtermijnen gelden zoals die ruim voor de liberalisering van de energiemarkt eenzijdig zijn vastgesteld. Dus in een periode waar nog geen sprake was van een vrije markt en een opzegtermijn derhalve volstrekt irrelevant was.

Grote organisaties van energieverbruikers/ondernemers (MKB-Nederland, LTO-Nederland), energieleveranciers (Energiebedrijf.com, EnergyXS) en energieadvi-seurs (EnergyMatch) maken zich grote zorgen over de aanhoudende onduidelijkheid over de opzegtermijnen. Deze onduidelijkheid frustreert in grote mate het ontstaan van een vrije energiemarkt per 1 januari voor de middelgrote energieverbruikers.

Tevens blijkt dat in de praktijk ook nog eens volstrekt willekeurig met opzegtermijnen wordt omgegaan. Bestaande nutsbedrijven mogen in de praktijk blijkbaar wel nieuwe leveringscontracten afsluiten terwijl dit voor nieuwe leveranciers niet mogelijk is. Opvallend is dat zelfs klanten van één leverancier totaal verschillende interpretaties van de opzegtermijnen te horen krijgen. Blijkbaar is het voor medewerkers van de bestaande nutsbedrijven ook onduidelijk welke informatie aan de klant verstrekt moet worden.

Informatie: H. de Groot

Deel: ' Onduidelijkheid opzegtermijnen bedreiging vrije energiemarkt '
Lees ook