Bank Brussel Lambert

One Two Trade vereenvoudigt haar structuur 5 september 2001

Bank Brussel Lambert heeft beslist om het geheel van de activa en passiva van One Two Trade n.v., online beursvennootschap, over te dragen aan Vermeulen-Raemdonck, beursvennootschap en 100% dochter van BBL.

Deze operatie is onderworpen aan de goedkeuring van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, die zich hierover in de komende dagen zal uitspreken.

Tot nu toe komt One Two Trade n.v. tussen als gevolmachtigd agent van de beursvennootschap Vermeulen-Raemdonck die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beursverrichtingen. In de toekomst zal de ploeg van One Two Trade ondergebracht worden bij Vermeulen-Raemdonck en daar op geïntegreerde wijze haar specifieke activiteit van online broker voortzetten. Het geheel van online diensten blijft gecommercialiseerd onder de naam One Two Trade .

De cliënten zullen de transactionele site op dezelfde manier kunnen gebruiken als nu met inbegrip van de verscheidene aangeboden diensten (onder meer gedetailleerde informatie over de waarden, de activiteitssectoren en de beurzen). Daarenboven geeft deze wijziging onder meer de mogelijkheid de telefonische bijstand via de helpdesk te verhogen.

Met deze overdracht beantwoordt de BBL aan haar bezorgdheid om de cliënten van One Two Trade een optimale operationele efficiëntie te verzekeren. De integratie van One Two Trade in Vermeulen-Raemdonck heeft eveneens een besparing op de werkingskosten tot gevolg en de synergie tussen de twee ondernemingen wordt beter beheerd in een moeilijke beurscontext.

One Two Trade ( www.12trade.be ) biedt online beursverrichtingen en is toegankelijk zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag. De beursorders worden uitgevoerd in real-time, zonder manuele tussenkomst op Euronext, op de beurzen van Frankfurt (Xetra + Neuer Markt), van Zurich (+ VIRT-X) en van Madrid, evenals op de New York Stock Exchange (NYSE), de American Stock Exchange (AMEX), de Nasdaq, de Nasdaq Europe en OTC.

Zoekwoorden:

Deel: ' One Two Trade overgedragen aan Vermeulen-Raemdonck '
Lees ook