Gemeente Baarle-Nassau

Nieuws uit Baarle-Nassau en omstreken

Stijging OZB in het jaar 2001 beperken.

De voor 2001 aangekondigde extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) met 12,5 percent moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Die opdracht hebben CDA, Fractie Ulicoten en VVD donderdagavond laat het college van B&W meegegeven aan het slot van de begrotingsbehandeling.

Dit tot onvrede van de oppositiepartijen VPB en Keerpunt 98, die dan ook tegen het desbetreffende amendement stemden. Deze twee partijen hadden eerder op de avond al een motie ingediend, die min of meer hetzelfde doel beoogde maar dan met ingang van het komende jaar. Volgens die motie worden de burgers van deze gemeente in de toekomst namelijk onevenredig zwaar belast vanwege de hoge ambities van het college. De twee partijen wilden daarom dat het college de geplande investeringen zodanig zou inbinden, dat de belastingdruk aanvaardbaar zou blijven. Deze motie werd door de drie coalitiepartijen weggestemd

Zoekwoorden:

Deel: ' Onenigheid in Baarle Nassau over stijging OZB '
Lees ook