Nederlandse Vereniging van journalisten

Nieuwsoverzicht NVJ 26 maart 1999

Problemen over beloning HaHblad-journalisten

De NVJ en de VSHU verschillen ernstig van mening over de uitwerking van het nieuwe loongebouw voor de huis-aan-huisblad journalisten. In weerwil van de afspraken
stemmen werkgevers niet in met doorstroming binnen de overeengekomen functiefamilies.
Daarmee komt de eind vorig jaar afgesproken CAO op losse schroeven te staan.

De nieuwe salarissystematiek is gebaseerd op een beoordeling naar individuele ontwikkeling, scholing en de inhoud van de functie. Daarbij zijn drie functiefamilies onderscheiden. Redacteuren die volgens strikte richtlijnen werken (schaal 1 en 2), zelfstandige redacteuren (schalen 2, 3 en 4) en leidinggevenden (schalen 4 en 5).

Bedoeling was dat de redacteur die binnen zijn functiefamilie goed functioneert bij het verkrijgen van meer ervaring en kennis naar een hogere schaal kan doorstromen. Een zelfstandige dacteur kon daarmee van het beginsalaris in schaal 2 - afhankelijk van de omstandigheden- doorgroeien naar schaal 3 of wellicht schaal 4.

De werkgevers verzetten zich daar nu tegen. Van een hoger salaris kan naar hun mening pas sprake zijn als binnen het bedrijf een vacature ontstaat. "De uitwerking van het CAO-akkoord is aan de orde geweest in overleg tussen commissies van de NVJ en de VSHU. We moeten constateren dat daar geen overeenstemming valt te bereiken. Het is nu aan het NVJ-bestuur om te oordelen over de vraag hoe het verder moet", aldus NVJ-secretaris Yvonne Dankfort.

Over het nieuwe loongebouw is jarenlang gesproken. Blijft overeenstemming uit, dan kan er eigenlijk geen nieuwe CAO tot stand komen. December vorig jaar verliet de NVJ de onderhandelingstafel vanwege onredelijke wekgeverseisen. De werknemers maakten toen op grote schaal duidelijk actie te willen voeren. Onder druk daarvan werd vlak voor de jaarwisseling een akkoord gesloten.

Amsterdam, 26-03-99

Deel: ' Onenigheid NVJ en VSHU over beloning HaHblad-journalisten '
Lees ook