Persbericht t.a.v. handhaving kramen Hoogstraat-West.

Misselijk-makende uitlatingen van winkeliers.

Perspublicaties in diverse Rotterdamse kranten zouden doen veronderstellen dat de teloorgang van dat gedeelte van de Hoogstraat wat op sterven na dood is, gelegen is in het feit dat daar op dinsdag en op zaterdag 9 marktkramen opgesteld staan. De voorzitter van de winkeliersvereniging gaat zelfs zo ver, dat hij de nonsens durft uit te kramen dat de kooplieden die daar staan inferieure waar zouden verkopen en dat daarom de kwaliteit van dat stuk Hoogstraat achteruit gaat.

De uitlatingen gedaan door deze winkelier, Dhr.J.G.Poelman, gaan zelfs zo ver dat hij doet voorkomen, dat marktkooplieden handelsmensen zijn van minder allooi, daarbij meent hij ook nog een medewinkelier openlijk te moeten betichten van het niet betalen van zijn contributie. Al deze uitlatingen tekenen het kwaliteitsniveau van Dhr.Poelman want ten eerste stel je zaken als het betalen van contributie niet aan de kaak in de pers en ten tweede zou het beter zijn als zijn winkeliersvereniging eens bij haar zelf te rade zou gaan. Als rechtgeaard Rotterdammer en als telg van een oud marktgeslacht doet het mij pijn dat dit soort uitlatingen gedaan worden, terwijl ik mij zeker als rechtgeaard Rotterdammer schaam voor het gedeelte van de Hoogstraat waar het allemaal over gaat. Gaat U op zondag maar eens in de binnenstad winkelen, alles ziet er feestelijk uit en de winkeliers van de binnenstad maken er wat van, behalve dan de winkeliers op het gewraakte stuk Hoogstraat, want ter hoogte van de vismarkt, U weet wel de plaats waar een marktkoopman een groot frites-paleis heeft, lijkt het wel of de binnenstad op houdt te bestaan. Als ik verder loop, is het net of ik 25 jaar geleden Rotterdam kom binnenrijden met de trein en tegen de verpauperde achterkant van de Oranjeboomstraat aankijk, en dat soort winkeliers durft dan te spreken over kwaliteit. Dat in het verleden onder druk van de politiek bepaalde toezeggingen zijn gedaan t.a.v. het leeg opleveren van de Hoogstraat-West per 1 juni 2000, hoeft in mijn ogen nog niet te betekenen dat deze toezegging niet heroverwogen zou kunnen worden, als daar van diverse zijden behoefte aan is. Als bewezen kan worden, dat ruim 60% van de betrokkenen er veel voor voelt dat de 9 standplaatsen in de Hoogstraat-West gehandhaafd dienen te worden dan zou de adviesraad voor het centrum hier rekening mee moeten houden, zoiets heet democratie, dit ter verduidelijking aan Dhr.Poelman. Ook de uitlatingen van Dhr.v.d.Poel van de dienst marktwezen zijn niet geheel volgens de werkelijkheid, want in het verleden is wel degelijk enige malen aangedrongen op het behoud van de standplaatsen aan de Hoogstraat-West, maar deze werden immer weggewuifd met het argument dat er afspraken lagen. Voordat de Adviesraad voor het centrum nu de onvergetelijke fout zou maken om tegen de meerderheid in de standplaatsen, koste wat het kost, op te heffen vanwege wat loze kreten van een "kwaliteitswinkelier", zou het mij reëler voorkomen op korte termijn een onderzoek te doen laten uitvoeren onder alle betrokken partijen om te bezien of de mening van 7 jaar geleden niet herzien zou moeten worden. Want kwaliteit schep je niet door het verkopen van z.g. hoogwaardige en dure producten vanuit een verpauperd winkelpand.

Voor Dhr.Poelman het volgende advies:
Probeer het eens vanuit een kwaliteit-winkelpand in de duinen van Wassenaar want op kouwe kak zitten we in Rotterdam niet te wachten.

Persbericht uitgegeven door P.E.Zappeij, landelijk secretaris van de Centrale Vereniging voor de Ambulante handel afd.Standwerkers en voormalig secretaris van de afdeling Rotterdam van deze vereniging.

Tel: 010-2201237
Gsm:0655-112858
e-mail: pezaro@cybercomm.nl

Deel: ' Onenigheid over marktkramen Hoogstraat-West Rotterdam '
Lees ook