Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING DATUM 12 JUNI 2002

Ongegronde verdachtmakingen rond radiolicenties.

Minister-President zal juridische stappen nemen. Minister President Patrick Dewael neemt met verbazing en afschuw kennis van de roddels en geruchten die CD&V verspreid met betrekking tot de toekenning van de radiolicenties. Rond dit dossier speelt zich een spel van laster en verdachtmakingen af, zowel in de media als bij de oppositie in het parlement, die nergens gestaafd worden.
Nochtans zijn de feiten duidelijk :

1. Patrick Dewael heeft over de toekenning van de licenties nooit contacten gehad met leden van het VCM, en dus ook niet met Dirk Albrecht, die nu meer dan 10 jaar geleden (tussen '85 en '89) adjunct- kabinetschef was op zijn kabinet. De Minister- President wist, zoals velen uit de mediasector, dat VMM, 4FM en Contact goede dossiers hadden. Hij werd pas op 6 september op de hoogte gebracht van de beslissing van VCM. Pas op dat ogenblik is er hierover een gesprek geweest tussen Patrick Dewael en Christian Van Thillo van VMM.

2. In april 2001 deed de Minister-President een publieke oproep aan de schrijvende pers om zich kandidaat te stellen voor landelijke commerciële radio. Dit werd terecht geïnterpreteerd als een oproep aan de krantengroepen VUM en RUG om zich, zoals de Persgroep en Roularta met VMM, kandidaat te stellen. Patrick Dewael was dus voorstander van een totaal andere constellatie en is dus nooit voor toekenning aan 4FM geweest. De toekenning was echter de onafhankelijke bevoegdheid van het VCM.
3. De bewering van CD&V dat er de zondag voor de toekenning een vergadering zou geweest zijn op het kabinet van de Minister-President over de licenties is volledig uit de lucht gegrepen. Patrick Dewael was die dag aanwezig op de Gordel en ook uit de beveiligingsfiches blijkt dat in dat weekend slechts één persoon het kabinet betreden had.

4. Patrick Dewael heeft de afgelopen jaren noch met Maurice De Velder, noch met dhr. Verachtert contact gehad. Wel heeft de kabinetschef van de Minister- president een onmoeting gehad met De Velder. Dit was echter lang voor de uitvoeringsbesluiten inzake landelijke radio uitgevaardigd werden. Over die uitvoeringsbesluiten had de kabinetschef in dezelfde periode trouwens gesprekken met de andere actoren in medialand. Na publicatie van de uitvoeringsbesluiten had het kabinet van de Minister-president met niemand nog contacten over de werkzaamheden van het VCM.
De Minister-President heeft nooit bezwaar gehad tegen de oprichting van een onderzoekscommissie in het parlement naar de toekenning van de radiolicenties. De houding en de laster die geuit wordt door de CD&V is dan ook onaanvaardbaar. Zij treden hier in de voetsporen van iemand die na 8 maanden voorhechtenis gelijkaardige comboyverhalen de wereld in stuurde. Patrick Dewael vraagt dat De Caluwé zijn zogenaamde getuige doorgeeft aan het gerecht, zodat zij dit dossier tot op het bot kunnen uitspitten.
De Minister-President heeft zijn raadsman opdracht gegeven klacht voor laster en eerroof in te dienen tegen iedereen, volksvertegenwoordigers incluis, die zijn goede naam onterecht door het slijkt tracht te halen.

info : Bart Tommelein, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Ongegronde verdachtmakingen rond radiolicenties Belgie '
Lees ook