Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24 april 2001 Nr. 01/072

Ongevallen op het werk thema Europese week 2001

Bedrijven die projecten willen uitvoeren om de veiligheid op het werk te vergroten, kunnen in het kader van de Europese week 2001 hiervoor subsidie aanvragen. Ook kunnen werkgevers die innovatieve en praktische oplossingen hebben voor het verminderen van ongevallen op het werk, meedingen naar de Europese 'Good Practice Award'. De Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt jaarlijks gehouden in oktober in alle 15 lidstaten van de Europese Unie. De week is bedoeld om aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het thema van dit jaar is de preventie van ongevallen, met name in het midden- en kleinbedrijf.

De week, met als slogan 'Succes komt niet per ongeluk', wordt georganiseerd door het Europese Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk in Bilbao. Ook de subsidie wordt door dit agentschap beschikbaar gesteld. De Europese week wordt gesteund door het Europees Parlement, de Europese Commissie en werkgevers en vakbonden in diverse lidstaten.

Jaarlijks komen in de Europese Unie zo'n 5500 mensen om het leven als gevolg van een bedrijfsongeval. Ruim 4,5 miljoen ongelukken leiden tot een ziekmelding van meer dan drie dagen. De kosten om bedrijfsgevallen te verzekeren worden geschat op 20 miljard euro per jaar. De meeste arbeidsongevallen worden veroorzaakt door glij,- struikel,- en valpartijen. Ongelukken met dodelijke afloop zijn vaak het gevolg van vallen van hoogte en ongevallen met voertuigen. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers hebben het meest te maken met bedrijfsongevallen.

Tijdens de Europese Week zullen op diverse plaatsen in het land activiteiten worden gehouden om het thema ongevallen op het werk onder de aandacht te brengen. Ook wordt informatiemateriaal verspreid onder werkgevers en werknemers. Op 1 oktober wordt door middel van een conferentie de aftrap gegeven voor de Europese week. De genomineerden voor de Good Practice Award worden voor deze conferentie uitgenodigd. De uitreiking van de Europese award vindt plaats in november in Brussel.

Bedrijven die voor subsidie in aanmerking willen komen of willen meedingen naar de Good Practice Award moeten zich voor voor 11 juni aanmelden. De procedure is te vinden op internet: www.arbo.nl (of op de Europese site: https://osha.eu.int/ew2001). Hier is ook meer informatie te vinden over de Europese week.

Deel: ' Ongevallen op het werk thema Europese week 2001 '
Lees ook