Ongewenste intimiteiten nog steeds actueel


Nieuwe pagina op Loopbaanadvies.net

ROTTERDAM, 20070126 -- Als naar buiten komt dat Ruud Lubbers zijn handen niet thuis kan houden is het even wereldnieuws: ongewenste intimiteiten op het werk. Maar daarna zakt het onderwerp gauw in de vergetelheid terug. Omdat het voor veel mensen een realiteit van de dag is, besteedt Loopbaanadvies.net op een aparte pagina aandacht aan dit onderwerp.

En op de tien werknemers krijgt te maken met ongewenste intimiteiten. Meestal gaat het daarbij om vrouwen. In zowel de Arbowet als het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling zijn veel regels opgenomen om ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, tegen te gaan.

Op Loopbaanadvies.net verscheen deze week een nieuwe pagina over het onderwerp ongewenste intimiteiten, ook wel aangeduid als seksuele intimidatie. Op de pagina vindt de lezer wat zijn wettelijke positie is en hoe hij een klacht in kan dienen als hij het slachtoffer wordt van seksuele intimidatie. Bovendien worden tips gegeven over hoe een slachtoffer van seksuele intimidatie het beste kan handelen, maar ook hoe men kan voorkomen om (ongewild) als dader aangeduid te worden.

Loopbaanadvies.net geeft informatie over solliciteren, werk en loopbaan ten behoeve van haar bezoekers. Daarbij informeert de site over loopbaanadvies en loopbaanadviseurs in heel Nederland. De site benadert het onderwerp vanuit het gezichtsveld van de werknemer c.q. sollicitant, doch beoogt geen belangenbehartiging.


Deel: ' Ongewenste intimiteiten nog steeds actueel '
Lees ook