Gemeente Amerongen

Onherroepelijk bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Amerongen maken op grond van artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de goedkeuringen van de navolgende bestemmingplannen" onherroepelijk zijn geworden:
* Het bestemmingsplan "Tabaksschuur nabij Kersweg 28 te Amerongen;
* Het bestemmingsplan "Lekdijk 12 te Amerongen".
De bestemmingsplannen liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

Amerongen, 2 augustus 2001.
Burgemeester en wethouders van Amerongen,
de loco-secretaris, de burgemeester,
H.E.J. van der Meij W.C. Doorn-van der Houwen

Terug

Home

Deel: ' Onherroepelijk bestemmingsplannen Amerongen '
Lees ook