Versatel Telecom International NV


- PERSBERICHT -
Onjuiste berichtgeving inzake onenigheid Versatel en KPN

Amsterdam, 5 maart 2003. Versatel Nederland B.V. maakt bekend dat het onenigheid heeft met KPN over facturen voor diensten waarvan de tarieven door OPTA worden vastgesteld. KPN heeft beslag gelegd op de bankrekeningen van Versatel Nederland B.V. Versatel heeft adequate maatregelen genomen zodat reguliere betalingen hiervan geen enkele invloed ondervinden.

Vanmiddag is hierover een onjuist artikel in Het Parool (zowel in de krant als op de website) verschenen. In dit artikel wordt ten onrechte gesuggereerd dat de dienstverlening van KPN aan Versatel grotendeels zou zijn gestopt. Dit is onjuist omdat het op grond van de Nederlandse Telecommunicatiewet niet mogelijk is om op grond van onenigheid over facturen, diensten tussen KPN en Versatel te onderbreken. Het artikel is inmiddels van de website van Het Parool verwijderd.

De onenigheid over de facturen gaat onder meer over de verrekening van aan Versatel in rekening gebrachte bedragen die verlaagd moeten worden nadat ze zijn beoordeeld op kostenoriëntatie door OPTA. Zo zijn de elektriciteitstarieven die KPN aan Versatel berekend met ruim 99% verlaagd, de huurtarieven met 80% verlaagd en toeslagen die KPN in rekening bracht zijn door OPTA ongegrond verklaard. KPN weigert vooralsnog deze OPTA besluiten uit te voeren.

Aangezien Versatel voor ongeveer gelijke hoogte aan vorderingen bij KPN heeft uitstaan, kan Versatel om dezelfde redenen bankbeslag laten leggen op rekeningen van KPN. Vooralsnog wil Versatel trachten met KPN overeenstemming te bereiken, dit neemt echter niet weg dat Versatel zeer teleurgesteld is in de manier van handelen van KPN. Er is aan de rechter om een termijn van veertig dagen gevraagd om te trachten tot een minnelijke regeling te komen. Dit verzoek is toegewezen.


-EINDE-
Versatel Telecom International N.V. (Euronext: VRSA). Versatel heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is een concurrerende telecommunicatie operator en toonaangevend alternatief voor de voormalig monopolistische telecommunicatieaanbieders in haar thuismarkten in de Benelux en noordwest Duitsland. Versatel, opgericht in oktober 1995, is in het bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 79.000 zakelijke klanten en ruim 1.200 werknemers. Versatel heeft een op eigen faciliteiten gebaseerd breedbandig netwerk dat gebruikmaakt van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en internetdiensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die een notering heeft aan de Euronext Amsterdam (VRSA). Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via https://www.versatel.com.

Deel: ' Onjuiste berichtgeving inzake onenigheid Versatel en KPN '
Lees ook