Algemene Inspectiedienst (AID)

Kerkrade, 7 februari 2003

Onjuiste kwaliteitslabels op spruitjes van supermarktketen

De Algemene Inspectiedienst heeft bij een bezoek aan een distributiecentrum van een supermarktketen in Best spruitjes aangetroffen, die met een verkeerde klasse-aanduiding waren verpakt. Spruitjes die overduidelijk in een lagere kwaliteitsklasse (Klasse II) thuishoorden, waren gelabeld met "Klasse I". Indeling in kwaliteitsklassen van groenten en fruit is aan specifieke Europese regels gebonden. De supermarktketen heeft een proces verbaal gekregen op verdenking van overtreding van een Europese verordening voor kwaliteitsvoorschriften van groenten en fruit. Bij de overige distributiecentra van de keten die de AID later op dezelfde dag heeft bezocht, werden geen fouten geconstateerd.

De EU-verordening omschrijft het onderscheid tussen Klasse I en Klasse II spruitjes als volgt: Klasse I spruiten zijn vast, goed gesloten en vrij van vorstschade. Geschoonde spruiten moeten een goede kleur vertonen. Bij ongeschoonde spruiten mogen de buitenste basisblaadjes een lichte verkleuring vertonen. Lichte beschadigingen aan de buitenste blaadjes, die door het oogsten, sorteren of verpakken zijn veroorzaakt zijn eveneens toegestaan, mits zij de houdbaarheid van het product niet nadelig beïnvloeden.

Het gaat om Klasse II spruitjes als ze niet in Klasse I kunnen worden ingedeeld, maar wel aan de algemene minimumeisen voor spruiten voldoen. In vergelijking met die van klasse I mogen zij minder vast zijn en minder gesloten, maar ze mogen niet open zijn. Bovendien mogen zij lichte vorstschade vertonen. De in Best aangetroffen partij spruiten, viel duidelijk in de Klasse II omdat meer dan 30% van de spruiten in de verpakkingen in de Klasse II vielen. Een marge tot 10% is toegestaan.

Alle spruiten, ongeacht hun klasseindeling, moeten voldoen aan tal van minimumeisen:

Ze moeten ondermeer intact zijn, gezond zijn; niet rot of ongeschikt zijn voor consumptie. Daarnaast moeten ze vers van uiterlijk zijn, zuiver zijn, niet bevroren zijn, moeten vrij zijn van insecten en/of andere parasieten, niet abnomaal vochtig en vrij zijn van vreemde geur en/of smaak.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Rob Hageman, tel. 045 - 5466255 of
06- 48132319.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onjuiste kwaliteitslabels op spruitjes van supermarktketen '
Lees ook