Gemeente Capelle a/d IJssel

Onkruidbestrijding op de weg

Straten en stoepen waar veel gras en onkruid tussen de stenen groeit, worden minder goed begaanbaar en glad bij regenachtig weer. Om te voorkomen dat dit uit de hand loopt, start de onderhoudsploeg van de gemeente op 13 mei 2002 met onkruidbestrijding op wegen, voetpaden en fietspaden. Afhankelijk van de situatie zal het onkruid machinaal worden verwijderd of met een bestrijdingsmiddel worden bespoten.
Het is de bedoeling dat in één keer alle wijken onder handen genomen worden. Dit zal ongeveer twee en een halve week duren. Deze planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

In Capelle is een aantal jaren terug besloten om bij de onkruidbestrijding zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Daarbij wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Het spuiten met bestrijdingsmiddelen gebeurt met een wagen die met infraroodstralen kan zien waar het onkruid groeit. Alleen op die plekken wordt vervolgens bestrijdingsmiddel gespoten. De ervaring met deze methode heeft geleerd dat een besparing van 75% van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel haalbaar is. Het betekent echter wel dat het straatbeeld er wat groener uitziet. Ook zullen op een aantal plaatsen nog nabehandelingen moeten plaatsvinden.

Wanneer u niet wilt dat de gemeente in uw woonomgeving bestrijdingsmiddelen gebruikt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Informatiecentrum via telefoonnummer 010-2848484. Wij gaan er dan wel vanuit dat u zelf deze bestrating vrijhoudt van ongewenste begroeiing.

Deel: ' Onkruidbestrijding op de weg in Capelle '
Lees ook