Nationaal Dubo Centrum

Nu ook online bestellen van dubopublicaties mogelijk

Sinds kort biedt de website van het Nationaal Dubo Centrum de mogelijkheid online bestellingen te plaatsen. De nieuwe rubriek Bestellen op de website bevat een uitgebreid bestelformulier waarmee een groot aantal publicaties besteld kan worden.

Alle nationale pakketten duurzaam bouwen (woningbouw, utiliteitsbouw, stedebouw en grond-, weg- en waterbouw), voor zover van toepassing zowel in folio-uitgave als op cd-rom, zijn bij het Nationaal Dubo Centrum te bestellen.
Daarnaast is een groot aantal dubopublicaties verkrijgbaar, waaronder eigen titels van het Nationaal Dubo Centrum, zoals het Subsidieoverzicht en het Dubo Jaarboek, maar ook uitgaven van andere organisaties, zoals het Voorbeeldenboek "Bouwen met meerwaarde" van Rijkswaterstaat en het Energievademecum (Novem). De Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen hebben een aantal publicaties opgeleverd, die ook bij het Nationaal Dubo Centrum te bestellen zijn.
Van een groot aantal te bestellen publicaties is een korte samenvatting beschikbaar, die in de rubriek Boeken op de website geraadpleegd kan worden.

27 maart 2000

Deel: ' Online bestellen van Dubo-publicaties mogelijk '
Lees ook