INFODROME

Overheid moet strikte eisen stellen aan veiligheid internet

54% van de Nederlanders vindt dat de overheid strikte eisen op moet stellen over de veiligheid van computers en het internet. Hierdoor heeft iedereen die zich niet aan de eisen houdt geen toegang meer tot het netwerk.

Dit is een van de uitkomsten van een enquête die onlangs in opdracht van Infodrome door het NIPO is gehouden ten behoeve van de webdiscussie INFODROMeDEBAT.

Infodrome organiseert van 15-21 oktober 2001 aan de hand van de stellingen uit deze enquête een online discussie over overheid en veiligheid in de informatiesamenleving op haar website https://www.infodrome.nl/debat

TOELICHTING
Deze discussie over veiligheid is onderdeel van het INFODROMeDEBAT dat tussen 3 september en 28 oktober acht beleidsvraagstukken over overheid en informatiesamenleving ter discussie stelt.

Infodrome heeft hiervoor twee strategieën bedacht die de overheid zou kunnen hanteren. De strategieën zijn op hoofdlijnen samen te vatten onder twee noemers:


1. Slimme hiërarchie: een strategie waarin de overheid ICT inzet om haar eigen invloed te vergroten

2. Empowerment van de samenleving: een strategie waarbij de overheid ICT inzet om de samenleving meer zelfregulerende kracht te geven.

INFODROMeDEBAT
Behalve over veiligheid- zal Infodrome in de maanden september en oktober vergelijkbare webdiscussies voeren over de thema's gezondheidszorg (week 36), privacy (week 37), democratisch bestuur (week 38), milieu (week 39), ouderen (week 40), onderwijs (week 41) en sociale zekerheid (week 43).

De uitkomsten van de discussies en de voortgebrachte ideeën zullen door Infodrome worden gebruikt als input voor een eindrapport aan het kabinet, en als toetssteen voor het beoordelen van de concept verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Infodrome is een denktank van het kabinet over de informatiesamenleving. Rick van der Ploeg is namens het kabinet verantwoordelijk voor Infodrome.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Edith Mastenbroek (020-5510863 of 06-11358502 edith.m@infodrome.nl) Marcel boontje (020-5510899 of 06-17840888 boontje@infodrome.nl)

15 okt 01 10:26

Deel: ' Online discussie over overheid en veiligheid internet '
Lees ook