Provincie Utrecht

Persbericht
999813600

Online fotoverslag via provinciale website
PROVINCIE UTRECHT BEZOEKT HONGARIJE

Een provinciale delegatie reist 11 september af voor een bezoek aan de Hongaarse poesta. Doel van de reis is Kesznyeten, gelegen aan de rivier de Tisza. Gedeputeerde Robbertsen, portefeuillehouder natuur en landschap, zal daar namens de provincie Utrecht een informatiecentrum openen over het Eurog-raslandproject in dit gebied. De opening en de voornaamste resultaten van dit samenwerkingsproject op het gebied van agrarisch natuurbeheer zijn nog de zelfde dag - 14 september - te zien op de provinciale website.

De provincie Utrecht werkt sinds 1999 nauw samen met de Kesznyetenregio. Een samenwerking die in het teken staat van herstel en bescherming van de bijzondere flora en fauna in dit gebied. Door verbetering van de waterhuishouding vinden bijzondere vogels als de zilverreiger en kwartelkoning in dit natte grasland opnieuw een veilige broedplek. Ook de landbouw in het gebied wordt verbeterd; ongeveer 2000 hectare grond wordt rijp gemaakt voor duurzame, natuurvriendelijke landbouw. Voor dit doel is een uitwisselingsprogramma opgezet met boeren uit Nederland. Tenslotte heeft de provincie Utrecht hulp verleend aan inwoners in deze streek, die leden onder recente overstro-mingen van de Tisza. Naast de provincie zijn ook Utrechtse ondernemers zoals Veen Ecology uit Soest en de Eemlandhoeve bij dit project betrokken.

Link tussen Utrecht en Hongarije via internet In het gezelschap van de Utrechtse gasten reist freelance fotograaf Gerard Til mee, die direct na afloop van de opening van het informatiecentrum zijn verslag zal overseinen naar Nederland. Zijn reportage is aan het begin van de middag op 14 september te zien op de provinciale website. Het cameraverslag laat niet alleen de opening van het informatiecentrum zien, maar biedt ook een blik op de belangrijke projectresultaten. Voor deze snelle inter-netreportage is gekozen om te laten zien - letterlijk en figuurlijk - dat Europa geen ver-van-mijn bed show hoeft te zijn. De resultaten van een Europees samenwerkingsproject als Eurograsland zijn bovendien concreet en de moeite van het bekijken waard.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Online fotoverslag Hongarije-reis provincie Utrecht '
Lees ook