INFODROME

Milieubeleid wordt mix van controle en transparantie

48% van de Nederlanders denkt dat bij het milieubeleid van de toekomst gebruik moet worden gemaakt van informatiesystemen bij de uitvoering van 'vervuiler betaalt' beleid van de overheid. 42% van de ondervraagden vindt dat bedrijven verplicht moeten worden meer milieuinformatie te verstrekken aan de burger, zodat die zelf kan kiezen voor milieuvriendelijke producten.

Dit zijn twee van de uitkomsten van een enquête die onlangs in opdracht van Infodrome door het NIPO is gehouden ten behoeve van de webdiscussie INFODROMeDEBAT.

Infodrome organiseert van 24-30 september aan de hand van de stellingen uit deze enquête een online discussie over overheid en milieubeleid in de informatiesamenleving op haar website https://www.infodrome.nl/debat

TOELICHTING
Deze discussie over milieubeleid is onderdeel van het INFODROMeDEBAT dat tussen 3 september en 28 oktober acht beleidsvraagstukken over overheid en informatiesamenleving ter discussie stelt.

Infodrome heeft hiervoor twee strategieën bedacht die de overheid zou kunnen hanteren. De strategieën zijn op hoofdlijnen samen te vatten onder twee noemers:


1. Slimme hiërarchie: een strategie waarin de overheid ICT inzet om haar eigen invloed te vergroten

2. Empowerment van de samenleving: een strategie waarbij de overheid ICT inzet om de samenleving meer zelfregulerende kracht te geven.

INFODROMeDEBAT
Behalve over milieu zal Infodrome in de maanden september en oktober vergelijkbare webdiscussies voeren over de thema's gezondheidszorg (week 36), privacy (week 37), democratisch bestuur (week 38), ouderen (week 40), onderwijs (week 41), veiligheid (week 42) en sociale zekerheid (week 43).

De uitkomsten van de discussies en de voortgebrachte ideeën zullen door Infodrome worden gebruikt als input voor een eindrapport aan het kabinet, en als toetssteen voor het beoordelen van de concept verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Infodrome is een denktank van het kabinet over de informatiesamenleving. Rick van der Ploeg is namens het kabinet verantwoordelijk voor Infodrome.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Edith Mastenbroek (020-5510863 of 06-11358502 edith.m@infodrome.nl) Marcel boontje (020-5510899 of 06-17840888 boontje@infodrome.nl)

21 sep 01 15:01

Deel: ' Online Infodromedebat over milieubeleid '
Lees ook