Provincie Overijssel

Online Stemwijzer Overijssel in trek bij surfers

Zwolle, 2 maart 1999

WWW.PROVINCIES.NL

ONLINE STEMWIJZER OVERIJSSEL IN TREK BIJ SURFERS

De StemWijzer voor Overijssel is in trek bij Internetbezoekers. Vanaf 1 februari 1999 hebben ruim 1.700 bezoekers de StemWijzer gespeeld. Samen met de stemwijzers Noord- en Zuid Holland is de Overijsselse stemwijzer het meest in trek. De stellingen die de meeste bijval van de spelers kregen zijn de stellingen over de maatregelen tegen de uitbreiding van extra-milieubelastende industrie en het ontwikkelen van de corridors langs de A28 en A1.De Verkiezingensite trekt inmiddels zo’n 1.500 bezoekers per dag. Op donderdag 25 februari werden zelfs ruim 2.600 bezoekers geteld. Gemiddeld vertoeven de bezoekers circa 10 minuten op de site. Opmerkelijk is dat 11.45% van de bezoekers afkomstig is uit het buitenland. De Verenigde Staten staan daarbij bovenaan.

De provincie Overijssel geeft de StemWijzer voor de derde keer uit. Dit jaar is het echter voor het eerst dat de StemWijzer op Internet is te spelen. Ook andere provincies hebben voor de aankomende verkiezingen een StemWijzer laten maken. De StemWijzer Overijssel bestaat uit 20 stellingen. De speler geeft aan of hij/zij het eens of oneens is met de stellingen. Heeft men alle stellingen beantwoord, dan volgt er een stemadvies. Behalve de StemWijzer op Internet is de StemWijzer ook op diskette beschikbaar. Belangstellenden kunnen deze kosteloos opvragen bij het Servicepunt Verkiezingen (tel. 038 425 23
38).

Verkiezingsavond

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 3 maart 1999 een openbare verkiezingsavond in het provinciehuis. Vanaf 20.00 uur komen de uitslagen van de 44 Overijsselse gemeenten binnen in het uitslagencentrum in het provinciehuis. De uitslag wordt tussen 22.00 uur en 22.30 uur verwacht. In 1995 ging 55% van de Overijsselse stemgerechtigden naar de stembus. Het provinciaal bestuur hoopt op een hogere opkomst. De verkiezingenuitslagen in Overijssel zijn vanaf woensdagavond beschikbaar op de website van de provincie (www.prv-Overijssel.nl).

Deel: ' Online StemWijzer Overijssel in trek bij surfers '




Lees ook