Verbond van verzekeraars

Elektronische studiebegeleiding van start gegaan

Het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE) biedt sinds een paar dagen studieondersteuning aan via internet. In eerste instantie is de ondersteuning beperkt tot de cursus B-MKB, maar later volgen ook de andere cursussen die het instituut aanbiedt.

Het zogenoemde studienet is een afgeschermde website waarop cursisten, die zijn geabonneerd op de elektronische studieondersteuning, via een inlogcode en een wachtwoord toegang hebben. Voor het studienet zijn twee varianten ontwikkeld; het standaardpakket en het individuele pakket, waarbij vooral de mate van individuele begeleiding verschilt. Zo biedt het standaardpakket toegang tot een aantal producten en biedt het cursisten de mogelijkheid om met mede-cursisten over de studie te discussiëren. Ook heeft de cursist toegang tot de laatste drie examens van de SEA (met richtlijnantwoorden) en tot een lijst met de meest gestelde vragen over de module B-MKB. Via een vakinhoudelijk forum, waartoe cursisten, docenten en studiebegeleiders toegang hebben, kunnen er bovendien vragen, antwoorden, ideeën, e.d. worden uitgewisseld.

Het individuele pakket houdt in dat de cursist via het internet een individuele studiebegeleider krijgt toegewezen. Naast de elementen die het standaardpakket biedt, geeft dit pakket de mogelijkheid om rechtstreeks aan een studiebegeleider vragen te stellen, een proefexamen te maken dat door de studiebegeleider wordt beoordeeld en ten slotte kan de opgedane kennis worden getoetst door het maken van casussen. Ook dat laatste traject wordt weer begeleid door een studiebegeleider.

Bondig, september 2001

Ga een pagina terug

Deel: ' Online studiebegeleiding van start gegaan '
Lees ook