Online tool PsyScan bewezen effectief bij psychische klachten


SGE vraagt aandacht voor PsyScan op Blue Monday

EINDHOVEN, 20180112 -- Patiënt en huisarts zijn geholpen met de PsyScan, zo blijkt uit de eindconclusie in de British Journal of General Practice van het onderzoek door arts-onderzoeker en promovendus Luc Gidding (Universiteit Maastricht) naar de effecten van de online tool. Significant meer patiënten hebben een succesvol behandelresultaat na gebruik van de PsyScan. Daarnaast is de kwaliteit van leven hoger onder PsyScan-gebruikers. De PsyScan geeft deze betere behandelresultaten tegen vergelijkbare gemiddelde kosten in het jaar na het gebruik van de PsyScan. Dit maakt het instrument klinisch relevant: inzet van de PsyScan in de huisartsenpraktijk leidt naar significant effectievere gepersonaliseerde zorg zonder extra kosten.

De online tool, PsyScan, wordt tussen twee afspraken bij de huisarts, thuis ingevuld door de patiënt. De PsyScan bestaat uit de vier Dimensionale Klachten Lijst (4DKL) om te helpen het onderscheid te maken tussen stress, depressie, angst en somatische symptomen. De PsyScan genereert op basis van een ontwikkeld algoritme een diagnostisch en therapeutisch advies voor de patiënt en huisarts. Het advies komt automatisch beschikbaar voor de huisarts in het dossier van de patiënt. In de interventiegroep zagen de onderzoekers dat 60% van de patiënten succesvol behandeld waren tegenover 32% in de controlegroep die reguliere zorg ontvingen, d.w.z. een afname van meer dan 50% op de Symptom Checklist-90 Revised na 1 jaar. Dit gold ook voor de kwaliteit van leven gemeten na 1 jaar met EuroQol-5D. Ook werd er minder psychofarmaca voorgeschreven in de interventiegroep dan in de controlegroep.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De meeste mensen met psychische en psychosociale problemen komen eerst bij de huisarts. De huisarts staat voor de taak om in korte tijd een diagnose te stellen en een beleid te bepalen samen met de patiënt. De huisarts moet er snel achter komen of er überhaupt een psychosociaal probleem speelt dat een zodanige lijdensdruk met zich meebrengt dat een behandeling nodig is. Vervolgens moet hij weten om welk soort probleem het gaat, waar mogelijk de oorzaken van de problemen liggen en hoe hoog de lijdensdruk precies is. Uit focusgroepen met patiënten en huisartsen van SGE een aantal jaren geleden werd duidelijk dat er grote behoefte werd ervaren aan hulp bij het komen tot een diagnose en keuze voor behandeling.

Samen met patiënten, zorgverleners, onderzoekers van CAPHRI, ICT-leverancier Care2U en MGP en met zorgverzekeraars VGZ en CZ werd de PsyScan ontwikkeld. In de 10 gezondheidscentra van SGE werd de randomised controlled trial (RCT) uitgevoerd waar alle  44 huisartsen aan meewerkten. Huisartsen volgden in de meeste gevallen het advies op dat de PsyScan gaf. Positieve elementen van de PsyScan vonden de huisartsen de differentiatie tussen meerdere problemen in plaats van de focus op één vermoedelijk psychologisch probleem. Ook geven sommige patiënten makkelijker persoonlijke informatie over hun klachten via een internetmodule dan in een face-to-face consult. En daarnaast bespaart de geautomatiseerde werkwijze en registratie van gegevens tijd om tot een goede diagnose en therapie te komen. Ook draagt het gebruik van de PsyScan bij aan een beter geïnformeerde patiënt en huisarts, en hierdoor een betere gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming over de therapie tussen huisarts en patiënt.

De PsyScan is het eerste instrument in Nederland, ontwikkeld door en voor huisartsen, dat is gevalideerd in een RCT en bewezen effectief is. Psychosociale klachten zijn complexe klachten om te diagnosticeren en te behandelen, en die vaak voorkomen. De verwachting is dat in de toekomst psychische problematiek de ziekten worden met de grootste ziektelast wereldwijd. Elke bijdrage om de juiste behandeling op het juiste moment te helpen bieden, is van maatschappelijk groot belang. De komende periode wordt onderzocht hoe andere huisartsenpraktijken en zorggroepen ook de PsyScan kunnen gaan gebruiken.

Komende week zullen wij extra aandacht vragen voor de PsyScan, waarbij we aanstaande maandag (Blue Monday) als kapstok gebruiken.


Deel: ' Online tool PsyScan bewezen effectief bij psychische klachten '


Lees ook