Tweede Fase evaluatie

Datum: per direct

Donderdag 6 januari 2000

Persbericht

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun mening over de Tweede Fase te geven.

Naar aanleiding van de onrust binnen de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs is er een programma ontwikkeld waarmee scholen eenvoudig en doeltreffend binnen hun eigen organisatie een Tweede Fase evaluatie kunnen houden. Dit programma is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door ISIZ Software in samenwerking met diverse middelbare scholen en het L.A.K.S. Door de bevindingen van de verschillende scholen samen te voegen wil ISIZ Software tot een compleet overzicht van de meningen en ervaringen van de leerlingen komen. Dit programma is gratis te downloaden van de daarvoor speciaal opgezette website www.tweedefase.nl

Inzicht in eigen school
Scholen die begonnen zijn aan de Tweede Fase kunnen met behulp van dit programma efficiënt leerlingen vragen om hun visie op de gang van zaken in de Tweede Fase weer te geven. Het programma geeft op verschillende gebieden inzicht, zoals: Hoe groot is de studiedruk nu werkelijk
Gaan de resultaten echt achteruit
Hoe worden de uren in de vrije studietijd benut
Waar liggen de problemen van de leerlingen
Welke leerlingen denken juist positief over de Tweede Fase Hoe denken de leerlingen over de voorgestelde verlichting van de studiedruk En alle gegevens zijn uit te splitsen over de verschillende categorieën leerlingen

Landelijk overzicht
ISIZ Software zal de gegevens die worden teruggestuurd samenvoegen tot één bestand. Dit bestand met alle gegevens is met hetzelfde programma te bekijken, en zal worden gepubliceerd op de website. Voor communicatie over dit onderzoek en de resultaten ervan biedt de website uitkomst: Onder https://forum.tweedefase.nl is het mogelijk om te discussieren over de Tweede Fase.

Organisatie: ISIZ Software

adres: Elandsgracht 73 4/a

postcode: 1016 TR

woonplaats: Amsterdam

Telefoon: 020-5951475

Deel: ' Online Tweede Fase evaluatie '
Lees ook