Gemeente Breda

28-06-2002

Onmiddellijke kap plataan Valkenberg

Op vrijdag 28 juni is een plataan in het park Valkenberg gerooid. Gisteren is er spontaan een grote tak uit de boom gebroken. De kroon van de boom is als gevolg hiervan opengescheurd. Dit levert levensgevaarlijke situaties op. Mede gelet op de evenementen die op dit moment in het park plaatsvinden in het kader van Breda 750 neemt de gemeente geen enkel risico. De dienst Stadsbeheer heeft besloten de boom onmiddellijk te kappen.

De plataan in het Valkenberg staat aan de zijde van de Sophiastraat. Na de spontane takbreuk is de kroon van de boom opengescheurd. De bomendeskundige van de dienst Stadsbeheer heeft de situatie van de boom beoordeeld en geconcludeerd dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan als de boom blijft staan. De boom is onmiddellijk gekapt.

Breda, 28 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Onmiddellijke kap plataan Valkenberg Breda '
Lees ook