Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Onnodige onrust over uitbetaling huursubsidie

Door berichten in de pers over .het mislopen van huursubsidie voor de maand juli. is bij huurders onnodige onrust ontstaan. De betaling aan de huursubsidieontvangers waarvan de volledige gegevens (huursubsidieberichten) op tijd zijn binnengekomen (ruim 600.000) heeft op 2 juli plaatsgevonden. Voor de overige huursubsidieontvangers (240.000) zullen de uitbetalingen op 16 juli de deur uitgaan, zoals afgesproken is met de gemeenten en de verhuurders. Omdat VROM van een aantal huursubsidieontvangers namelijk niet altijd over alle gegevens beschikt, kan pas na ontvangst van nadere gegevens het subsidiebedrag voor deze groep worden berekend.

In het kader van de modernisering van de uitvoering van de huursubsidie is de afgelopen jaren in drie fasen een nieuwe werkwijze ingevoerd. De wijzigingen die thans worden doorgevoerd hebben betrekking op alle huursubsidieontvangers. De ontstane onrust komt voort uit gewenning van zowel huurders als verhuurders aan de nieuwe werkwijze.

De verhuurders, zoals woningcorporaties, hebben al bericht ontvangen welke huurders (van wie alle gegevens bekend) zijn de huursubsidie via huurverlaging willen ontvangen. Verhuurders worden echter wel geconfronteerd met het ontbreken van opgaven van huurders van wie de volledige gegevens niet bekend zijn. Zij weten in een aantal gevallen dan niet welk bedrag zij aan huur moeten rekenen. Omdat de meeste verhuurders de inning van de huur voor de maand juli al hebben uitgevoerd, kunnen huurders geconfronteerd zijn met het totale huurbedrag. Het hierdoor misgelopen subsidiebedrag wordt later verrekend. Wekelijks worden de verhuurders op de hoogte gesteld van reeds verwerkte opgaven met de daarbij behorende subsidiebedragen. De betalingen voor de maand augustus zullen volgens planning op 21 juli plaatsvinden.

Deel: ' Onnodige onrust over uitbetaling huursubsidie '
Lees ook