Onora O’Neill geeft een kritische blik op het mensenrechtensysteem


The Dark Side of Human Rights

NIJMEGEN, 20111115 -- De vooraanstaande Britse filosoof Onora O'Neill waarschuwt dat het huidige mensenrechtensysteem misschien minder eeuwigheidswaarde heeft dan wij denken. Het is verstandig kritisch te kijken naar de voor- en nadelen van het toekennen van allerlei mensenrechten, hoe goedbedoeld ook. Deze lezing van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen in het kader van de Dag van de Mensenrechten, vindt plaats op donderdag 8 december 2011 van 20.00 - 22.00 uur, Collegezalencomplex van de Radboud Universiteit Nijmegen, Mercatorpad 1.

Mensenrechten zijn heilig. Niemand is tégen mensenrechten . Elk jaar op 10 december vieren we dan ook Internationale Dag van de Mensenrechten.

Toch meent de vooraanstaande Britse filosoof Onora O’Neill dat de mensenrechten ook duistere kanten hebben. Vooral de sociale mensenrechten als het recht op onderwijs, voeding of gezondheidszorg. Want wie moet die rechten realiseren? Staten beloven hoogstens dergelijke rechten te ‘bevorderen’ maar organiseren tegelijkertijd een stevig repressief systeem om de burgers voor dat goede doel te laten werken en betalen.

De voertaal is Engels.

Onora O'Neill (1941) is een zeer vooraanstaande Britse filosoof en lid van het Britse Hogerhuis. Zij heeft veel publicaties op haar naam op het gebied van de politieke filosofie en ethiek, internationaal recht, bio-ethiek en de filosofie van Immanuel Kant. Haar filosofische denkbeelden zijn sterk beïnvloed door Kant en John Rawls. Zij benadrukt in haar werk het belang van vertrouwen, consensus en respect voor autonomie als kenmerken van een rechtvaardige samenleving. 

Thomas Mertens, rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is de voorzitter.

Meer informatie www.ru.nl/sp/humanrights


Deel: ' Onora O’Neill geeft een kritische blik op het mensenrechtensysteem '
Lees ook