Gemeente Capelle a/d IJssel


Onroerende zaakbelasting eigenaar/gebruiker

Bent u eigenaar of huurder van een woning in de gemeente Capelle aan den IJssel, dan krijgt u ieder jaar een aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB). De OZB is opgebouwd uit een aanslag voor de eigenaar en een aanslag voor de gebruiker. Bent u dus zowel eigenaar als gebruiker van bijvoorbeeld een woning, dan moet u beide aanslagen betalen.

De waardepeildatum
Tot en met het jaar 2000 blijft de OZB-aanslag nog gebaseerd op de waarde die de onroerende zaken, zoals woningen, winkels, kantoren en bedrijven, op 1 januari 1995 hadden. We noemen deze datum de waardepeildatum. In 2001 echter wordt de aanslag gebaseerd op de waardepeildatum van 1 januari 1999. Dit betekent dat berekend wordt hoeveel de woning, winkel e.d. op 1 januari 1999 waard was. Dit wordt ook wel de marktwaarde van de onroerende zaak genoemd. De marktwaarde is het bedrag dat een koper bereid zou zijn te betalen, indien het huis of bedrijf leeg op de vrije markt verkocht zou worden. De waarde bestaat uit de waarde van de opstal van de woning of het bedrijf en de waarde van de grond.

Taxateur op pad
Om de waarde van alle onroerende zaken opnieuw vast te stellen, vindt er momenteel een grote hertaxatie van de gebouwen in de gemeente plaats. De taxateurs die deze klus uitvoeren kunnen niet alle onroerende zaken in Capelle apart bezoeken om de waarde vast te stellen; het zijn er namelijk ruim 30.000. Daarom worden bijvoorbeeld, woningen die op elkaar lijken, samen in een groep geplaatst. Eén daarvan wordt dan van binnen en buiten onderzocht op bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld het onderhoud en de ligging. We noemen dit de referentiewoning. De andere woningen uit de groep krijgen dan plus- en minpunten voor grote verschillen in deze kenmerken. Zo komt het regelmatig voor dat de ene woning wel een dakkapel en een garage heeft en de andere woning niet. Al deze plus- en minpunten hebben invloed op de waarde van de woning, zoals de taxateur deze uiteindelijk vaststelt.

Tot in de zomer van dit jaar zijn er in de gemeente weer taxateurs op pad om in totaal ruim 500 (referentie)woningen te taxeren. Woningen die uniek zijn, worden apart getaxeerd. De taxateurs kunnen zich altijd als zodanig legitimeren!

De beschikking
Nadat de waarde van uw woning of bedrijfspand is bepaald, stuurt de gemeente zowel de eigenaar als de gebruiker een kennisgeving. Op deze kennisgeving - ook wel WOZ beschikking genoemd - staat de waarde van uw onroerende zaak. Deze waarde wordt niet alleen door de gemeente gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de onroerende zaakbelastingen, maar ook door de Rijksoverheid en de Waterschappen voor de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en de waterschapsomslag gebouwd.

De aanslag
Nadat de taxateurs de waarde van de woning hebben vastgesteld, kan de aanslag onroerende zaakbelastingen worden berekend. De eenheid voor de onroerende zaakbelastingen is in Nederland gesteld op f 5.000,-. Dit betekent dat de waarde van de woning gedeeld wordt door f 5.000,-. De uitkomst wordt met het geldende tarief vermenigvuldigd. Voor de eigenaar is het tarief f 8,33 en voor de gebruiker is dit f 6,67. Dit is het tarief voor het jaar 2000. De politiek stelt, mede op basis van de uitkomsten van de waardebepaling, aan het einde van het jaar de tarieven voor 2001 vast.

De hertaxatie in Capelle vindt plaats gedurende het kalenderjaar 2000. Begin 2001 valt dan bij u de kennisgeving in de bus, kort daarop gevolgd door de aanslag gemeentelijke heffingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de herwaardering van de onroerende zaken in Capelle aan den IJssel, dan kunt u bellen met het informatiecentrum. Telefoon: 2 84 84 84.

Deel: ' Onroerende zaakbelasting eigenaar/gebruiker woning Capelle '
Lees ook