FNV

Onrust bij zorgcentrum Rispinge in Drachten
Regio Noord - groningen@vc.fnv.nl

Reeds geruime tijd wordt ABVAKABO FNV betrokken bij problematiek binnen de stichting Zorg en Service, met name binnen de locatie Rispinge te Drachten. Werknemers komen met vragen over hun rechten en met klachten over hun werksituatie. De werknemers geven aan binnen de organisatie geen open oor te vinden voor hun problemen. Uit gesprekken en brieven van werknemers komt een beeld naar voren dat zeer verontrust. Daarom heeft bestuurder Jan Vos van ABVAKABO FNV in een brief aan de Raad van Toezicht de problematiek aan de orde gesteld. ABVAKABO FNV vindt een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk.

Niet serieus
Aanvankelijk was er onrust onder het keukenpersoneel over de toekomst van de keuken en hun toekomstige werksituatie. Betrokkenen hebben zich tot ABVAKABO FNV gewend met de vraag hun belangen te behartigen in deze aangelegenheid. Zij gaven aan zich niet serieus genomen te voelen met hun problematiek door de directeur. Door interventie van ABVAKABO FNV heeft de directeur uiteindelijk duidelijkheid gegeven en kwam er een betrekkelijke rust terug.

Onzekerheid en onrust
Vervolgens ontstond een situatie waarbij door enkele werknemers het vertrouwen werd opgezegd in de locatiemanager. Deze situatie en vervolgens het langdurig ziekteverzuim van een aantal direct betrokkenen leidde tot een gebrekkige aansturing in de zorg. Dit ging gepaard met veel onzekerheid en onrust bij de werknemers. Rispinge leek tot een stuurloos schip te zijn verworden. Werknemers voelden zich aan hun lot overgelaten. Er was een grote mate van onduidelijkheid over de koers, visie en richting. Werknemers in de zorg begonnen te klagen over een ontoelaatbare hoge werkdruk. Ook gaven zij aan geen positieve werkbeleving meer te hebben. Er is sprake van een grote discrepantie in de werkbeleving van dag en avonddiensten in de zorg.

Onderzoek nodig
Bij een deel van de werknemers ontstond het beeld dat de directeur onvoldoende gezag en vermogen had de organisatie adequaat aan te sturen en de problemen op te lossen. De directeur scheen zelf partij te worden in de conflictueuze situatie. Teneinde de precieze aard en omvang van de problemen binnen Rispinge te analyseren adviseert ABVAKABO FNV een onafhankelijk organisatieadviesbureau een onderzoek te laten verrichten. In dit onderzoek dient de locatie Rispinge tegen het licht te worden gehouden en er dienen toekomstgerichte aanbevelingen te worden gedaan. Ook het functioneren van de directeur dient in dit onderzoek meegenomen te worden. ABVAKABO FNV is bereid tot een overleg over de gerezen problemen met de Raad van Toezicht van de stichting Zorg en Service te Drachten.

Nadere informatie
J.R. Vos regiobestuurder ABVAKABO FNV
Telefoon 050-5240101 of 06-51218413
Jvos@abvakabo.nl (E-mail)

Meer nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/noord.

Deel: ' Onrust bij zorgcentrum Rispinge in Drachten '
Lees ook