Gemeente RotterdamOnteigening Graaf Florisstraat 81

Het College van B. en W. wil het pand Graaf Florisstraat 81 onteigenen. Reden hiervoor is de slechte staat van onderhoud en de overlast voor de omgeving. Verschillende verzoeken aan de eigenaar om zijn bezit op te knappen hebben geen resultaat gehad. Ook pogingen om het huis te kopen zijn op niets uitgelopen. Het College stelt de Gemeenteraad nu voor om het pand op basis van de Onteigeningswet te onteigenen. De gemeente wil het pand renoveren en weer aanbieden als woonhuis.
Wethouder Herman Meijer van Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting verwacht dat onteigening een goed instrument is om overlast en verloedering door slecht onderhouden panden tegen te gaan. Op het ogenblik wordt voor een aantal andere overlastgevende huizen een onteigeningsprocedure voorbereid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onteigening Graaf Florisstraat 81 gemeente Rotterdam '
Lees ook