Milieudefensie


Persbericht

Milieudefensie geeft bos niet op zolang vervuiling en lawaai blijven toenemen

Onteigeningsprocedure Bulderbos begonnen

Amsterdam, 10 april 2000 --- Deurwaarders in heel Nederland zijn op verzoek van Schiphol begonnen met het rondbrengen van dagvaardingen aan de eigenaren van een stukje grond in het Bulderbos. Daarmee is de onteigening van het protestbos, dat op het tracé van de vijfde baan ligt, in gang gezet. De stap komt nadat de Bulderbosbezitters ook het laatste bod van de luchthaven hebben afgewezen. Zij zijn niet van plan hun grond op te geven zolang vervuiling, lawaai en gevaar blijven toenemen en de door het kabinet beloofde fatsoenlijke milieugrenzen ontbreken.

In een laatste poging de grond die nodig is voor de aanleg van de vijfde baan in haar bezit te krijgen, herhaalde Schiphol onlangs in een schrijven aan de Bulderbosbezitters haar bod van 40.000 gulden. Nu de eigenaren niet op dit bod wensen in te gaan, gaat de juridische procedure van start. Die duurt op zijn minst tot juli, omdat de Raad van State dan pas uitspraak doet over de juridische bezwaren die Milieudefensie en anderen eerder hebben ingediend tegen de milieuvergunning voor de vijfde baan. Juli 1998 vernietigde de Raad van State de antwoorden van de minister op de bezwaren van milieu- en bewonersorganisaties tegen deze milieuvergunning. De rechter was van mening dat de milieubelangen onvoldoende gewaarborgd waren.

Vervuiling, lawaai en gevaar blijven toenemen Milieudefensie en de andere grondbezitters wijzen erop dat de vervuiling, het lawaai en het gevaar dat Schiphol veroorzaakt nog steeds toenemen. Het kabinet heeft beloofd dat de vervuiling en de kans dat een vliegtuig neerstort op een woonwijk zullen worden teruggedrongen tot het niveau van 1990. De situatie voor lawaai zou zelfs moeten verbeteren ten opzichte van dat jaar. Maar van die beloften dreigt niets terecht te komen, zoals ook de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) onlangs aantoonde. Milieudefensie vreest dat de milieugrenzen waar het kabinet op dit moment aan werkt van elastiek zullen blijken te zijn: slap en meebewegend met de groeibehoefte van Schiphol.

Deze zomer zullen er in en rond het Bulderbos opnieuw protestacties worden gehouden tegen de toename van vervuiling, gevaar en lawaai als gevolg van de groei van Schiphol.

###

Zoekwoorden:

Deel: ' Onteigeningsprocedure Bulderbos begonnen '
Lees ook