Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 22/05/02

De Palestijn uit de geboortekerk is in België aangekomen. Onthaal van de Palestijn in België

Persbericht van de Belgische regering

Brussel, 22 mei 2002


1. Op 5 mei 2002 bereikten de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit een akkoord dat leidde tot de vreedzame evacuatie van de Geboortekerk in Bethlehem en tot de vermindering van de spanning. Dit akkoord waartoe de Europese Unie heeft bijgedragen en waarvoor ze haar steun toezegde, voorziet in de vrijwillige overbrenging van 13 personen naar het buitenland. Deze overbrenging wordt aanvaard door zowel de Israëlische als de Palestijnse partijen.


2. Enkele Lidstaten hebben verklaard bereid te zijn bij te dragen tot de uitwerking van dit akkoord door het onthaal van één of meerdere van deze personen op tijdelijke en humanitaire basis. De modaliteiten van het onthaal voor een periode van maximum 12 maanden werden op een ad hoc basis vastgelegd in een gemeenschappelijk standpunt dat zodoende de solidariteit binnen de Unie illustreert. De Lidstaten hebben zich ertoe verbonden samen te werken en zullen de toestand regelmatig evalueren.


3. Ten einde het vredesproces in het Midden-Oosten maximale kansen te geven, heeft België zich bereid verklaard om één persoon te ontvangen, rekening houdend met zijn middelen en zijn wetgeving. Het verblijf van de betrokken persoon is territoriaal beperkt tot België en van beperkte duur. Dit verblijf zal, in het belang van de veiligheid van de betrokken persoon en van de openbare orde, onderworpen zijn aan een schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van de persoon dat hij strikte veiligheidsvoorwaarden zal respecteren. Meer bepaald verbindt de betrokken persoon er zich toe om, zolang zijn eigen veiligheid en de openbare orde dit vereisen, te verblijven op een plaats die door de bevoegde Belgische autoriteiten zal worden bepaald. Daarenboven dient betrokkene, zolang zijn eigen veiligheid en de openbare orde dit vereisen, voor alle contacten die hij wenst te onderhouden, de toelating te krijgen van de bevoegde Belgische autoriteiten.

Betrokkene is in België aangekomen vanavond laat 22 mei.


4. België draagt zodoende bij tot de realisatie van een akkoord tussen de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit, conform zijn objectief en evenwichtig beleid ten opzichte van het Israëlisch-Palestijns conflict. Het noteert met voldoening de uitspraak van de woordvoerder van de Israëlische ambassade te Brussel die de wens uitdrukte dat de lidstaten van de Europese Unie deze bijdrage zouden leveren.

Deel: ' Onthaal van de Palestijn in België '
Lees ook