Gemeente Capelle a/d IJssel

Aanvraag ontheffing parkeerschijfzone 2002

In het gebied Capelle Centrum, begrensd door de Rivierweg, de Reigerlaan, de Kerklaan, de Duikerlaan, het verzorgingshuis d'Amandelhof en de Fluiterlaan, is de parkeerschijfzone van kracht.

Voor bewoners is het mogelijk ontheffing van de maximum parkeerduur van 3 uur te verkrijgen. De ontheffing geldt voor alle parkeerterreinen gelegen in het gebied Capelle-Centrum, met uitzondering van het gedeelte van het parkeerterrein bij de Albert Heijn supermarkt.

Voor 15 november 2001 ontheffing 2002 aanvragen! Op 1 januari 2002 vervallen de ontheffingen voor het jaar 2001. Als u een (nieuwe) ontheffing voor het jaar 2002 van de maximale parkeerduur wilt, dan moet u deze schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Uw aanvraag kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de heer B. van Lent, deelsector Stedelijke Ontwikkeling, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Vergeet niet een kopie van het kentekenbewijs deel-II mee te sturen met vermelding van naam en adres. De legeskosten per ontheffing (per auto) bedroegen voor 2001 65,00 ( 29,50). De legeskosten voor 2002 zijn nog niet bekend.

Om uw ontheffing voor 2002 op tijd binnen te hebben, wordt u verzocht deze vóór 15 november 2001 aan te vragen. Aanvragen zonder kopie van het kentekenbewijs deel-II worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de gemeente.
Het Informatiecentrum is gevestigd in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111. Geopend van 8.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via telefoonnummer: 284 84 84.

Deel: ' Ontheffing parkeerschijfzone 2002 Capelle a/d IJssel '
Lees ook