RVD/DV

MINISTERRAAD: ONTHEFFING SOLLICITATIEPLICHT I.H.K.V. SOCIALE..

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad

17 maart 2000

ONTHEFFING SOLLICITATIEPLICHT IN HET KADER VAN SOCIALE ACTIVERING

Er komt een tijdelijke ontheffing van de actieve sollicitatieplicht voor langdurig werklozen die deelnemen aan activiteiten in het kader van .sociale activering.. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering (Abw, IOAW, IOAZ) die (nog) niet via de reguliere arbeidsbemiddeling kunnen worden geholpen.
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin deze ontheffing wordt geregeld.
Sociale activering is gericht op het stimuleren van deelname aan onbeloonde activiteiten met behoud van uitkering. Doel is naast het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting, het - zo mogelijk - bieden van een perspectief op werk voor mensen met een bijstandsuitkering. Door een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen deelnemers hun aandacht volledig richten op de sociale-activeringsactiviteiten. Minister De Vries verwacht dat dit een motiverende werking zal hebben op deelnemers en het effect van sociale activering zal vergroten.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening in de Tweede Kamer.

RVD, 17.03.2000


17 mrt 00 16:25

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontheffing sollicitatieplicht in kader sociale activering '
Lees ook