Provincie Zuid-Holland


PROVINCIE ZUID HOLLAND, OVERHEID, POLITIEK, DEN HAAG, NEDERLAND

05-07-1999

Ontheffing voor PROAV


De PROAV heeft bij de provincie Zuid-Holland een verzoek ingediend om in de periode van 1 juli tot 30 september van dit jaar 36 kiloton brandbaar bedrijfsafval te mogen storten op de Derde Merwedehaven (AVM). Iedere ontheffingsaanvraag voor het landelijke geldende stortverbod moet worden voorgelegd aan het Ministerie van VROM.

Afgelopen vrijdag heeft het ministerie verklaard geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde ontheffing, omdat er de komende drie maanden niet voldoende capaciteit is om het afval te verwerken in een afvalverbrandingsinstallatie.

Op basis van de verklaring van het ministerie en blijkens eerdere uitspraken van de Raad van State heeft de provincie - net als voor de maand juni- verder geen mogelijkheid om de gevraagde ontheffing te weigeren. Daarom is de ontheffing op 2 juli aan de PROAV verleend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontheffing voor storten bedrijfsafval door PROAV '
Lees ook