Ingezonden persberichtOp dinsdag 14 mei om 20.00 uur zal op het parkeerterrein aan de Ouverturestraat te Den Haag een gedenkteken worden onthuld ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van geweld.
Het gedenkteken is een initiatief van de stichting Loosduinen Tegen Geweld in samenwerking met nabestaanden van Alan Roos en Daan de Blok, de twee jonge jongens die op 14 mei 2000 levenloos zijn aangetroffen op de parkeerplaats achter het winkelcentrum van Loosduinen. Met het gedenkteken gaat een wens in vervulling van de nabestaanden, vele inwoners van Loosduinen en diverse stichtingen tegengeweld.
Het laatste ontwerp van het gedenkteken is enige tijd geleden goedgekeurd door de gemeente Den Haag en zal tijdens een korte bijeenkomst worden onthuld op 14 mei 2002 om 20.00 uur.
De twee parkeerplaatsen, waar vanaf 15 mei 2000 een tijdelijk monument is ingericht, zullen worden ontruimd zodat deze parkeerplaatsen weer dienst kunnen doen als parkeerplaatsen voor het winkelend publiek.
De straatstenen waarop de 2 jonge jongens zijn gevonden zijn verwerkt in het gedenkteken.

Het gedenkteken zal moeten bijdrage aan de bezinning rond het thema Geweld. De vele slachtoffers van geweld die de afgelopen jaren om het leven zijn gekomen hebben veel verbijstering en intens verdriet teweeg gebracht. Inmiddels hebben tienduizenden mensen meegelopen in één van de vele stille tochten in de hoop dat ze een signaal afgeven om het geweld een halt toe te roepen. Afgelopen week hebben de woorden 'geweld' en 'slachtoffers van geweld' opeens een andere wending gekregen. Voor het eerst reageert de landelijke media en de politiek op het zinloze geweld in onze samenleving na de moord op Pim Fortuyn. Vele nabestaanden van slachtoffers van geweld hopen dan ook dat nu de ogen echt open gaan en er nu echt iets gaat gebeuren. Het eerste vaste gedenkteken voor Pim Fortuyn staat op dinsdagavond in Loosduinen (Den Haag) maar staat er zeker ook voor Alan, Daan, Maartje, Meindert, Caroline en al die andere mensen die vóór Pim op brute wijze van het leven werden beroofd. De politiek is nu wakker, in Loosduinen waren we dat al 2 jaar geleden, in Groningen al 5 jaar geleden, in Amsterdam al 6 jaar geleden...........
Op De Kalender Vol Geweld staan ze bijna allemaal: www.tegengeweld.nl/kalendervolgeweld.nl

Voor de onthulling zal onder andere kort worden gesproken door dhr. W. Eckhardt namens de stichting Loosduinen tegen Geweld en dhr. T. Reinders namens de Gemeente Den Haag. Na de onthulling zal de ontwerper van het gedenkteken dhr. M. Roos (vader van Alan Roos) de betekenis van het gedenkteken uitleggen waarna drie minuten stilte in acht zal worden genomen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal ook een politicus enkele woorden spreken. Bij de onthulling zullen onder andere vertegenwoordigers aanwezig zijn van verschillende stichtingen en verenigingen tegen geweld.

U bent van harte uitgenodigd deze onthulling tezamen met genodigden en buurtbewoners bij te wonen. De bijeenkomst zal naar verwachting 30 minuten gaan duren. Na de onthulling zullen er bloemen worden gelegd bij het gedenkteken.

Op dit moment loopt het Hoger Beroep tegen de verdachten van de 'Loosduinse Moorden'. Op dinsdag 4 juni a.s. om 9.30 uur zal naar verwachting de laatste zittingsdag aanvangen. Eerder werden de 2 verdachten (vader en zoon) veroordeeld tot 14 en 18 jaar gevangenisstraf.

Niet voor publicatie:

Verdere info zoals schetsen van het ontwerp van het gedenkteken is te vinden op www.loosduinen.info/alan.htm
De schetsen van het ontwerp op bovengenoemde website mogen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden.
Het gehele programma wordt u op verzoek toegezonden. Een spreker vanuit de politiek zal zo mogelijk ook spreken. Op dit moment is een officiële bevestiging nog niet binnen. (Dhr. W. van der Camp (CDA) zou spreken maar is tot zijn spijt waarschijnlijk niet in staat op tijd aanwezig te zijn.) Andere politici kunnen nog een verzoek indienen tot spreken tot maandag 13 mei 12.00 uur.

Contactpersoon:
Wilco Eckhardt
Voorzitter stichting Loosduinen Tegen Geweld
Postbus 53097
2505 AB Den Haag
E-mail: Loosduinen@tegengeweld.nl
Tel: 06-20596799

Deel: ' Onthulling gedenkteken slachtoffers van geweld in Den Haag '
Lees ook