Gemeente Maassluis

30-8-2001

Onthulling naambord groenstrook Waterweg

Op maandag 10 september 2001 zal de nieuwe officiële naam worden bekendgemaakt van de groene recreatiestrook langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis. Deze naam is door een jury gekozen uit de honderden suggesties die burgers hebben ingediend na oproepen in de media in de eerste maanden van dit jaar.

De natuurstrook langs de Waterweg ligt ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en de spoorlijn en loopt ongeveer vanaf het NS-station Maassluis-West tot aan de Schenkeldijk/ Poortershaven. De afdeling groenvoorziening van de gemeente beheert deze groenstrook al enkele jaren op natuurvriendelijke wijze, waardoor een zeer gevarieerde flora en fauna is ontstaan. Náást de boom- en heesterbeplanting komen er maar liefst zon 125 soorten kruidachtige planten voor, die op hun beurt ook weer allerlei zoogdieren, insekten, reptielen en vogels aantrekken. De strook groen heeft zich in de loop der jaren zo fraai ontwikkeld, dat er een natuurlijke schakel wordt gevormd met gebieden in de omgeving, zoals de Oranjeplassen, het Lickebaertgebied, het Staelduinse Bos en Midden-Delfland. Ook voor recreatieve doeleinden vervult het gebied een belangrijke rol voor vele Maassluizers. Wandelaars, hardlopers, fietsers, vissers en spelende kinderen kunnen in dit gebied heerlijk hun gang gaan.

Naam die het verdient
Zon uniek gebied verdient een passende naam. Een naam ook die gedragen wordt door de vele gebruikers van dit gebied. Daarom heeft de gemeente Maassluis in het begin van dit jaar oproepen in de kranten geplaatst om naamsuggesties in te dienen. Heel veel mensen hebben hierop gereageerd en er zijn honderden namen ingezonden. Ook dit tekent de betrokkenheid van mensen bij deze mooie strook langs het water. Een jury met vertegenwoordigers vanuit sport en recreatie, natuur en milieu, omwonenden van het gebied en de gemeente hebben zich over de vele namen gebogen om er de mooiste en best passende naam uit te kiezen.

Winnende naam
Op maandag 10 september zal de "winnende naam" tijdens een feestelijke bijeenkomst worden bekend gemaakt door wethouder J.F. Koen. Om 15.00 uur zal hij een nieuw naambord onthullen bij de ingang van het gebied langs de Merellaan, te bereiken via het tunneltje onder het spoor door ter hoogte van de Kwartellaan. Ook zullen de "winnaars" die de nieuwe officiële naam hebben aangedragen in het zonnetje worden gezet. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Deel: ' Onthulling naambord groenstrook Waterweg in Maassluis '
Lees ook