Gemeente Wassenaar

Ontmanteling van café De Landbouw is begonnen
17-03-2003

Na een lange periode van onderhandelen is eindelijk het moment daar dat op maandag 17 maart begonnen kan worden met de ontmanteling van café De Landbouw.

Rijkswaterstaat beschikt over de benodigde vergunningen. Met de gemeente Den Haag en Wassenaar is overeenstemming over de nieuwe locatie waar De Landbouw mogelijk herbouwd kan worden. Deze locatie ligt zon 60 meter achter de huidige plek.

Door de herbouw van het pand kan een belangrijk stuk plaatselijke historie weer herleven, maar kan bovendien ook voortgang worden gemaakt met de aanleg van de Noordelijke Randweg. Immers de week erna moet het pand weg zijn zodat de wegenbouwer door kan met zijn werkzaamheden.

Om een goede herbouw van café De Landbouw mogelijk te maken, heeft de restauratiearchitect ir. M. van Dijk een exacte opmeting gemaakt van het bestaande pand. Bovendien is aangegeven welke waardevolle onderdelen bewaard en opgeslagen dienen te worden. Het sloopbedrijf van Jan Knijnenburg bv. heeft de opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om het gebouw op een zorgvuldige wijze te verwijderen, zodat inderdaad ook de waardevolle en karakteristieke onderdelen opnieuw gebruikt dan wel gekopieerd kunnen worden.

Rijkswaterstaat stelt de onderdelen beschikbaar aan degene die het pand in zijn oorspronkelijke vorm wil herbouwen op de nieuwe locatie. Totdat bekend wordt wie de nieuwe eigenaar van café de Landbouw gaat worden, zal de gemeente Wassenaar de opslag van de onderdelen voor zijn rekening nemen.

Waarschijnlijk nog deze maand zal een advertentie geplaatst worden waarbij serieuze gegadigden, die café De Landbouw willen herbouwen, zich kunnen aanmelden bij de gemeente Wassenaar.

Deel: ' Ontmanteling van café De Landbouw in Wassenaar is begonnen '
Lees ook