Gemeente Breda


ONTRUIMING VAN TWEE GEBOUWEN OP CHASSE PARK VOOR DE RECHTER

De gemeente Breda wil de ontruiming van de soldatenhuisjes grenzend aan het Nonnenveld en de Generaalswoning op het Chassé Park met een kort geding afdwingen. De twee gebouwen zijn sinds medio april gekraakt. De sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen niet doorgaan als de gebouwen bezet zijn. Ondanks herhaaldelijk verzoek om de gebouwen te verlaten, hebben de krakers laten weten niet te willen vertrekken. Het kort geding dient op 5 juli 1999 bij de rechtbank van Breda.

Direct nadat de kraak was geconstateerd zijn afspraken met de krakers gemaakt over de tijdige ontruiming van de gebouwen. Afgesproken was dat de gemeente de krakers een week voor de start van de sloop van de gebouwen zou berichten. Daarna zouden zij de gebouwen tijdig verlaten.

Op 15 juni heeft de gemeente de krakers een brief overhandigd met het verzoek de panden uiterlijk 23 juni te verlaten. Op 22 juni hebben de krakers per fax laten weten alsnog niet bereid te zijn de panden te verlaten. Daarbij werden de gemaakte afspraken ontkend en voor zover deze niet ontkend werden, werd gezegd dat degene die de afspraken had gemaakt niet bevoegd was om namens de krakersgroep te spreken. De gemeente heeft daarop getracht de krakers te overreden de panden te verlaten. Toen dat niet hielp is een sommatiebrief van de stadsadvocaat uitgegaan. Ook dat had niet het beoogde resultaat zodat de gemeente zich genoodzaakt ziet om de ontruiming met een kort geding af te dwingen.

Breda, 30 juni 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontruiming gebouwen op Chasse Park Breda voor de rechter '
Lees ook