Gemeente Haarlem

Ontruiming terrein Poelpolder voorlopig opgeschort

De rechtbank heeft op maandag 7 juni 1999 de aanschrijving tot bestuursdwang om een gedeelte van de Poelpolder te ontruimen, geschorst. De gemeente had het voornemen om dit terrein te ontruimen, omdat dit terrein al lange tijd illegaal in gebruik is door de heer Van de Berg. Hij houdt daar pony’s en andere dieren en heeft daarvoor illegaal allerlei voorzieningen aangebracht. Ook heeft hij een boot in het water liggen zonder de benodigde toestemming van de havenmeester. De rechtbank heeft nu aan de gemeente gevraagd om enkele juridische aspecten en feiten nog verder te onderzoeken. Eén van de punten was dat het terrein wel toegankelijk voor het publiek zou zijn. Als de hekken rond het terrein toch weer gesloten zijn, kan de gemeente opheffing van de schorsing vragen. De gemeente zal zich op korte termijn verweren in een op te stellen verweerschrift. De gemeente verwacht dat het bezwaarschrift binnen twee maanden wordt behandeld.

Grondige juridische procedure

De gemeente heeft de zaak zeer zorgvuldig voorbereid. De zaak dateert uit september 1997. Na een tweetal gesprekken met de heer Van den Berg die niets opleverden, heeft de gemeente in september 1998 een aanschrijving tot bestuursdwang verstuurd. Het college en de raadscommissie hadden daarmee ingestemd. De volgende overtredingen vormden de basis voor de aanschrijving: gebruik van de grond in strijd met de bestemming daarvan, beschadiging en verandering van de weg, schade aan het groen en het plaatsen van een verrijdbare keet. Tot slot wordt een ligplaats voor een vaartuig gebruikt zonder toestemming van de havenmeester. Geen enkele ambtenaar van de gemeente Haarlem heeft hem ooit enige toestemming tot deze activiteiten gegeven, in tegenstelling tot wat de heer Van den Berg zelf beweert.

De beslissing om het illegale gebruik van de Poelpolder aan te pakken past in het vastgestelde beleid van de gemeente om clandestien gebruik van openbare wegen, wateren en groen aan te pakken. Op grond van dit beleid heeft de gemeente al tegen veel overtredingen opgetreden.

De uitspraak van de rechtbank op het bezwaarschrift wordt nu afgewacht en op basis daarvan wordt bekeken of de gemeente alsnog het terrein gaat ontruimen.

17 juni 1999

persberichten

Deel: ' Ontruiming terrein Poelpolder Haarlem opgeschort '
Lees ook