Rechtbank LeeuwardenOntslag te zware straf voor vuilnisman die een mannelijke collega schopte en met een vrouwelijke collega tongzoende (gemeente Skarsterlân)

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 15-05-2002

Burgemeester en wethouders van Skarsterlân (B&W) hebben een chauffeur van een vuilnisophaalwagen disciplinair ontslagen. B&W verwijten de man ernstig plichtsverzuim en hebben daarbij gewezen op een aantal incidenten. Zo zou hij onder meer een mannelijke collega hebben bedreigd en geschopt en met een vrouwelijke collega hebben getongzoend tijdens het werk.

De meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, is van mening dat de gedragingen van de man plichtsverzuim opleveren. De ernst van de gedragingen rechtvaardigt volgens de rechtbank echter niet de zwaarst mogelijke straf van ontslag.

Het gebruik van fysiek geweld tegen een van zijn collega's is voldoende komen vast te staan, en is door B&W terecht aangemerkt als een ernstige vorm van plichtsverzuim. Volgens de rechtbank hebben B&W echter niet aangetoond dat het zoenen gebeurde tegen de wil van de vrouwelijke collega, zodat niet gesproken kan worden van seksuele intimidatie. Wel getuigt dit van een weinig professionele taakuitoefening, maar gegeven de omstandigheden -de vrouwelijke collega zou een driehoeksrelatie hebben onderhouden met betrokkene en diens echtgenote- levert het zoenincident slechts een lichte vorm van plichtsverzuim op. Ook andere incidenten -door de rechtbank omschreven als "weliswaar irritante, maar niet zeer ernstige voorvallen"- kunnen worden aangemerkt als plichtsverzuim van de betrokken ambtenaar.

Het geheel in ogenschouw nemend is de rechtbank echter van oordeel dat de aan betrokkene verweten gedragingen niet zo ernstig zijn, dat deze de zwaarst mogelijke straf van ontslag kunnen rechtvaardigen. Daarbij heeft de rechtbank meegewogen dat uit een rapport van een psychiater blijkt, dat er duidelijk verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren. Deze verzachtende omstandigheden zijn door B&W echter onvoldoende meegewogen bij het nemen van het ontslagbesluit. Dit besluit wordt daarom vernietigd door de rechtbank, zodat B&W opnieuw
-met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank- zullen moeten beslissen over het door betrokkene tegen zijn ontslag ingediende bezwaarschrift.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2609
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontslag te zware straf voor vuilnisman die mannelijke collega schopt.. '
Lees ook