MINVENW

Nummer: 5868
12 november 1999

Persberichten '99

ONTSLAG VOOR DIRECTEUR VOORLICHTING VERKEER EN WATERSTAAT

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft per 1 december de directeur Voorlichting, de heer Peter Kramer, ontslag verleend. Betrokkene heeft verzocht uit zijn functie te worden ontheven in verband met een onderzoek dat is ingesteld naar door hem ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gebrachte uitgaven.

De heer Kramer is met ingang van heden feitelijk uit de functie getreden.

Woordvoering: Ben Wouters, 070 - 351 7119


Zoekwoorden:

Deel: ' Ontslag voor directeur voorlichting Verkeer en Waterstaat '
Lees ook