Politiebond ACP


Ontslagen bij landelijk politiekorps gaan door

De Politievakorganisatie ACP is verbijsterd over de houding van minister Korthals tijdens het overleg met de vakbonden dat vanmorgen plaatsvond op het ministerie van Justitie over de op handen zijnde reorganisatie bij het Korps Landelijke Politiediensten. Naast een groot aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen is er nu zelfs sprake van dreigend ontslag voor ongeveer 100 van de huidige medewerkers.

Na overleg met de minister van Financiën heeft minister Korthals, als korpsbeheerder, geen toezeggingen gedaan die een oplossing kunnen bieden voor de bestaande problemen bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Deze problemen zijn een direct gevolg van de overgang van het KLPD per 1 januari 2000 van het ministerie van Justitie naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bezuinigingen die aan het ministerie van Justitie zijn opgelegd. Hierdoor is bij het KLPD een tekort is ontstaan van 40 - 60 miljoen.

Nadat de medewerkers van het KLPD recent hiermee zijn geconfronteerd, samen met de aankondiging dat er een groot aantal arbeidsplaatsen gaat vervallen, blijkt nu dat Korthals zich op het standpunt stelt dat het KLPD zelf de problemen moet oplossen en daarvoor uiterlijk 1 september a.s. een plan van aanpak moet hebben. Deze houding heeft tot gevolg dat er nu zelfs voor een honderdtal medewerkers ontslag dreigt.

Nadat de minister vorige week de bonden voor het overleg van vandaag had uitgenodigd was er hoop op een oplossing ontstaan, zodat het vervallen van arbeidsplaatsen beperkt kon worden. In het overleg vanmorgen bleek de minister hoopt dat het tekort kan worden teruggebracht tot 30 miljoen en dat daarom in ieder geval 170 vacatures die niet meer worden ingevuld, in afwachting van een plan van aanpak dat door het KLPD zelf moet worden gemaakt. Korthals hield nadrukkelijk de mogelijkheid open dat het aantal vervallen arbeidsplaatsen hoger kan uitvallen dan dat nu het geval is. Daarnaast wil korpsbeheerde Korthals dat er honderd arbeidsplaatsen vervallen bij de administratief-, technische en huishoudelijke medewerkers. Het jarenlange wanbeleid bij Justitie op het gebied van financiën dreigt nu te worden afgerekend over de rug van honderd ontslagen KLPD medewerkers.

De Politievakorganisaties ACP gaat daarom de krachten bundelen om zo te proberen de minister van Justitie op andere gedachten te brengen. Mogelijk dat hij de Korpsbeheerder Korthals zijn dwaling kan laten inzien. Het kamerdebat hierover op 31 augustus a.s. en het standpunt dat de politieke partijen daarbij innemen zal dan ook met aandacht worden gevolgd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rob Meijer, persvoorlichter van de Politievakorganisatie ACP, Telefoon 033-4952888.

Deel: ' Ontslagen bij landelijk politiekorps gaan door '
Lees ook