Gemeente Almere

Persbericht 171.2

10 juni 1999

ONTSLUITING DE VELDEN

Op en langs de Havendreef en de Gooimeerdijk-west in Almere-Haven worden momenteel reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd. Dit is nodig om de ontsluiting van nieuwbouwwijk De Velden te realiseren. Er wordt naar gestreefd om deze werkzaamheden voor de bouwvakvakantie af te ronden.

De werkzaamheden worden gefaseerd en per weghelft uitgevoerd en bestaan uit de volgende activiteiten:

* De aanleg van twee verkeersdrempels in de Havendreef ter hoogte van het Dunloppad en het Blanchardpad (vindt momenteel plaats). In verband hiermee is het Dunloppad afgesloten voor al het (bouw)verkeer.

* De aanleg van een fietspad dat parallel loopt langs het gedeelte van de Havendreef tussen het Beginpad en de Gooimeerdijk-west (asfaltering vindt momenteel plaats).

* De aanleg van een verkeersdrempel in de Gooimeerdijk-west ter hoogte van het Mesurierpad.

* De aanleg en asfaltering van een voorrangsrotonde, eveneens in de Havendreef, ter hoogte van de huidige bouwweg. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 14 t/m vrijdag 25 juni. Het verkeer kan, met aangepaste snelheid, gewoon gebruik blijven maken van zowel de Havendreef als de bouwweg die toegang geeft tot De Velden.
* Een oppervlaktebehandeling met asfalt van het gedeelte van de Gooimeerdijk-west tussen de Havendreef en de eerste verkeersdrempel (ter hoogte van de Hoekwierde). Deze werkzaamheden duren één dag en vinden naar verwachting in de week van 21 juni plaats.

Als er geasfalteerd moet worden, zal de Havendreef een dag afgesloten zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Indien nodig worden bewoners tijdig ingelicht over de werkzaamheden.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontsluiting nieuwbouwwijk De Velden Almere '
Lees ook