Centrale Raad van Beroep Utrecht

Ontstaan van breuk in huishouden; wanneer sprake van herstel breuk.
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 28-06-2002

De term huishouden ziet ingevolge vaste jurisprudentie naar algemeen spraakgebruik en in de regel ook voor de toepassing van de AKW op de feitelijke situatie van gezamenlijk wonen. Indien in die situatie een
-voorlopig- blijvende breuk is ontstaan, staat die eraan in de weg om nog van een huishouden te spreken. Ten aanzien van uit het buitenland afkomstige personen, die hun gezin achterlaten, kan onder omstandigheden worden aangenomen dat zij een huishouden met dat gezin zijn blijven vormen, waarvoor wel noodzakelijk is dat blijkt van regelmatig contact en financiële ondersteuning. De Raad is van oordeel dat er, gelet op appellants scheiding in 1991 en zijn vertrek naar en huwelijk in Nederland, een breuk met een vrij definitief karakter heeft bestaan. Het enkele feit dat betrokkene met zijn voormalig echtgenote is hertrouwd in 1996 is onvoldoende om de reeds geruime tijd bestaande breuk in het huishouden direct te herstellen. Voldoende aanwijzingen dat in ieder geval vanaf het einde van 1997 niet langer sprake is van een breuk tussen betrokkene en zijn gezin.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4673
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Ontstaan van breuk in huishouden; wanneer sprake van herstel breuk '
Lees ook