Gemeente Rotterdam

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de Ovinkstraat en Bollandstraat (deelgemeente IJsselmonde)

(25-09) Het College van B. en W. stelt voor om een gedeelte van de Ovinkstraat en Bollandstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken. Op deze locaties zijn respectievelijk een uitbreiding van de supermarkt Super de Boer en van de supermarkt C1000 gepland. Door deze uitbreiding zullen de Ovinkstraat en de Bollandstraat voor een gedeelte verdwijnen. De uitbreiding maakt deel uit van de herontwikkeling van het winkelcentrum Spinozaweg. Uit de ontwikkelde visies op de detailhandel in Lombardijen bleek dat de geringe grootte van de winkelpanden één van de zwakke punten van het winkelcentrum Spinozaweg is.
De delen van de Ovinkstraat en Bollandstraat die nu aan het openbaar verkeer ontrokken worden zijn doodlopend en geven toegang tot garageboxen die voor de uitbreiding worden gesloopt. Ter compensatie komen er 23 parkeerplaatsen aan de Spinozaweg.
De deelgemeente IJsselmonde gaat akkoord met de beide wegonttrekkingen.

Deel: ' Onttrekking aan het openbaar verkeer in Rotterdam '
Lees ook